Üldtutvustus
Programm ja ettekanded
Fotod
Osalejad
Esinejad
Korraldajad
Pressinurk

Teadusmeedia konverents "Teadus – tumm või tummine?"

29. aprill, 2008
Nordic Hotell Forum (Viru väljak 3, Tallinn)

Konverentsi peamiseks eesmärgiks on käivitada dialoog meedia ja teaduse esindajate vahel ning arutleda näiteks järgnevatel teemadel:
  • Kelle asi üldse on Eesti teadlaste tegemiste vahendamine avalikkusele;
  • Kuivõrd suudavad (on kohustatud, tahavad, on motiveeritud) teadlased, teadusasutused, teaduse rahastajad teadlaste tööd ja selle tulemusi puudutavat infot edastada ja avalikkusele vahendada;
  • Toimetuste poliitika, meedia vaatenurk: Kuivõrd suudab (on kohustatud, tahab) meedia teadusteemasid kajastada? Kas meedia jaoks on teadusteemad vajalikud, kas on olemas inimkapital teaduse sisukaks kajastuseks;
  • Kas ja kui palju on rahval vaja teadusest teada?
  • Kes ja kuidas peaks teaduse populariseerimist rahastama? Mida oleks Eestis mõistlik ja võimalik teha, et teadusmeedia muutuks arvestatavaks jõuks?
  • Globaalsed trendid: pseudoteaduslike uudiste prevaleerimine, sisuka kajastamise asendumine triki- või showteadusega jms.
Konverentsile on oodatud teadlased, ajakirjanikud, teaduse populariseerijad, teaduse ja meedia vahendajad, üliõpilased, õpetajad ja kõik teised huvilised
 
Konverentsi avab Euroopa Liidu teaduse peadirektoraadi peadirektor José Manuel Silva Rodriguez.
Konverentsi ja paneeldiskussiooni juhib Tiina Kangro.
 
Konverentsi raames antakse kätte 2008. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad.
 
Konverents on osalejaile tasuta
 
 
 
SA Archimedes, Väike-Turu 8, Tartu 51013, margit@archimedes.ee