l
 
Eesti Teadusagentuur
Horisont 2020
7. raamprogramm
COST
ETIS
TKN büroo
Teaduse populariseerimine
EURAXESS
Riiklike programmide büroo
Projektid
Bio-Net
Boost BioBusiness
C-ENERGY
COSMOS
ENV-NCP-Together
ERA-Instruments
ERA.Net.RUS
EuroRIS-Net
Fit For Health
HEALTH-NCP-NET
Ideal-IST
IncoNet CA/SC
IncoNet EECA
INCONTACT
SF-Energy Invest
Lõppenud projektid
ESTIRC
Next Generation
Phoenix
SEREN (I)
CPN-Africa
Energy4Cohesion
Interlink
IST World
NTacis
SMEs go Health
Star-NET
Teaduse rahvusvahelistumise algatus ETRA
Publikatsioonid
Innovaatika
Ettekannete materjalid
Toimunud üritused
Avalehele > Projektid > Lõppenud projektid > Star-NET
 

Star-NET

Projekti eesmärk:
Initsiatiiv uute ning assotsieerunud liikmesriikide väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) laiemaks kaasamiseks EL T&A 6. raamprogrammi infoühiskonna tehnoloogiate (IST) alavaldkonna tegevustesse.

Projekti lühikirjeldus:
Star-NET projekt ühendab endas võrgustikku, mille eesmärgiks on tagada uute liikmesriikide ning assotsieerunud riikide edukas osalemine Euroopa Liidu kuuendas raamprogrammis infoühiskonna tehnoloogiate valdkonnas. Tegevuste hulgas tasub äramärkimist tehnoloogiaauditite korraldamine väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetes, mille tulemusena identifitseeritakse nende kompetentsid, tehnoloogilised vajadused ning võimalused rahvusvahelistes programmides osalemiseks. Lisaks luuakse rahvusvaheliste konsultantide kaasabil kompetentne tugivõrgustik VKE-de paremaks kaasamiseks kuuenda raamprogrammi tegevustesse. Üks osa tegevustest hõlmab ka rahvusvahelisi partnerotsinguid.

Projekti kestvus: 01.  jaanuar 2005 – 01. juuli 2007
Koordinaator: Inovamais S.A (Portugal)
Partnerid:
Deutsches Forschungszentrum für Luftund Raumfahrt, DLR
Euroconsultants, ECSA GR
The Latvian Information Technology and Telecommunications Association, LITTA LV
The Association INFOBALT INFOBALT, LT
Sihtasutus Archimedes, EE
FIMAN Development Services, FIMAN RO
IPMIT Ljubljana, IPMIT SLO
Fondazzjoni Temi Zammit, FTZ MT
Incubator Foundation Incubator, PL
Inova Pro, s.r.o Inova, Pro CZ
Center for Intelligent Technologies, CIT SK
RTD Talos Ltd Talos, CY
Bay Zoltán Foundation for AppliedResearch, BZK HU
Ege University Science and Technology Centre, Ebiltem TK
Finantseerija: Euroopa Komisjon, 6. raamprogrammi IST valdkond

Kontaktisikud Eestis

Silver Toomla
E-post silver@archimedes.ee
Tarmo Pihl
E-post tarmop@irc.ee