l
 
Eesti Teadusagentuur
Horisont 2020
7. raamprogramm
COST
ETIS
TKN büroo
Teaduse populariseerimine
EURAXESS
Riiklike programmide büroo
Projektid
Bio-Net
Boost BioBusiness
C-ENERGY
COSMOS
ENV-NCP-Together
ERA-Instruments
ERA.Net.RUS
EuroRIS-Net
Fit For Health
HEALTH-NCP-NET
Ideal-IST
IncoNet CA/SC
IncoNet EECA
INCONTACT
SF-Energy Invest
Lõppenud projektid
Teaduse rahvusvahelistumise algatus ETRA
Publikatsioonid
Innovaatika
Ettekannete materjalid
Toimunud üritused
Avalehele > Projektid > INCONTACT
 

INCONTACT – one world

INCONTACT – one world - Trans-national cooperation among NCPs - INCO-NCP.
Projekti eesmärgiks on stimuleerida 7RP  INCO programmi konsultantide vahelist tihedamat koostööd.

Eesti kontakt:
Ülle Must
Ulle.Must@etag.ee

Projekti koduleht:
www.ncp-incontact.eu

Projekti kestus: 36 kuud
Alguskuupäev:1.01.2010