l
 
Eesti Teadusagentuur
Horisont 2020
7. raamprogramm
COST
ETIS
TKN büroo
Teaduse populariseerimine
EURAXESS
Riiklike programmide büroo
Projektid
Bio-Net
Boost BioBusiness
C-ENERGY
COSMOS
ENV-NCP-Together
ERA-Instruments
ERA.Net.RUS
EuroRIS-Net
Fit For Health
HEALTH-NCP-NET
Ideal-IST
IncoNet CA/SC
IncoNet EECA
INCONTACT
SF-Energy Invest
Lõppenud projektid
ESTIRC
Next Generation
Phoenix
SEREN (I)
CPN-Africa
Energy4Cohesion
Interlink
IST World
NTacis
SMEs go Health
Star-NET
Teaduse rahvusvahelistumise algatus ETRA
Publikatsioonid
Innovaatika
Ettekannete materjalid
Toimunud üritused
Avalehele > Projektid > Lõppenud projektid > CPN-Africa
 

CPN-Africa - kontaktpunktide võrgustik ahvatlemaks noori Aafrika teadlasi osalema EU projektides, mis käsitlevad vaesusest tingitud haigusi (PRD)

Projekti eesmärgiks on sarnaselt Euroopas eksisteerivale NCP (rahvuslikud kontaktpunktid) võrgustikule luua Aafrikas regionaalsete (RCP) ning kohalike kontaktpunktide (LCP) võrgustik, mis:

- pakuks informatsiooni 7RP rahastusvõimaluste kohta,
- tõstaks programmialast teadlikkust,
- organiseeriks koolitusi teadlastele, kes on huvitatud RP7-s osalemisest,
- abistaks Aafrika teadlasi projektide kirjutamisel ning projektide elluviimisel.

Projekti käigus luuakse kolm regionaalset kontaktpunkti Sambias, Kamerunis ja Etioopias, mis hõlmavad  kogu Sahara-äärse piirkonna. Regionaalsed kontaktpunktid  omakorda arendavad välja kohalike kontaktpunktide võrgustiku. Kolme projektiaasta jooksul luuakse vähemalt üheksa kohalikku kontaktpunkti üheksas erinevas riigis. Lisaks igapäevasele tööle 7RP teadlikkuse tõstmisel Aafrikas organiseerivad kontaktpunktid projekti jooksul üheksa suuremat infopäeva ning kolm PRD-seminari, kus toimub ka projektitaotluste individuaalne nõustamine Euroopa NCP-de poolt Austriast, Eestist, Hollandist ja Saksamaalt.

Projekt pakub 120 stipendiumi noortele Aafrika teadlastele RCP ning LCP koolitustel osalemiseks ning 50 stipendiumi RCP ja LCP organisatsioonidele, et omandada praktilisi teadmisi 7RP-alaste projektide taotlemisel, administreerimisel ning sellealase informatsiooni levitamisel.

Eestipoolne kontaktisik:

Meelis Kadaja
meelis@archimedes.ee

Projekti koduleht: www.cpnafrica.eu

Projekti kestvus: 36 kuud
Alguskuupäev: august 2006