l
 
Eesti Teadusagentuur
Horisont 2020
7. raamprogramm
COST
ETIS
TKN büroo
Teaduse populariseerimine
EURAXESS
Riiklike programmide büroo
Projektid
Bio-Net
Boost BioBusiness
C-ENERGY
COSMOS
ENV-NCP-Together
ERA-Instruments
ERA.Net.RUS
EuroRIS-Net
Fit For Health
HEALTH-NCP-NET
Ideal-IST
IncoNet CA/SC
IncoNet EECA
INCONTACT
SF-Energy Invest
Lõppenud projektid
ESTIRC
Next Generation
Phoenix
SEREN (I)
CPN-Africa
Energy4Cohesion
Interlink
IST World
NTacis
SMEs go Health
Star-NET
Teaduse rahvusvahelistumise algatus ETRA
Publikatsioonid
Innovaatika
Ettekannete materjalid
Toimunud üritused
Avalehele > Projektid > Lõppenud projektid > Next Generation
 

NEXT GENERATION  - The next generation of researchers.  A cross-media approach for attracting young people to careers in research

Projekti peamiseks eesmärgiks oli tuua laiemale üldsusele, eriti koolinoortele vanuses 14-18, lähemale teadlaste igapäevatöö.  Et sõnum jõuaks võimalikult paljude inimesteni, tehti seda paralleelselt erinevaid meediakanaleid kasutades. Projektis kasutati televisiooni, veebi, ajalehe erinumbrit, erinevaid trükised ja konverentsi sõnumi sihtgrupini viimiseks.

Projekti käigus loodud telesaated  "Pähklipurejad" 1. ja 2. osa DVD-l ja teadlaskarjääri erinevaid astmeid tutvustav trükis "Ainult uudishimulikele" on kättesaadavad üldhariduskoolides ja suuremates raamatukogudes. Materjale on võimalik tellida ka SA Archimedese Teaduskoostöö keskusest.  DVD "Pähklipurejad" on olemas ka inglisekeelsete subtiitritega. 

 Täiendav teave projekti kohta

Terje Tuisk
E-post: terje@archimedes.ee