NETS

NETS ettevõtlusprogramm on loodud võimaldamaks teadmistepõhises ettevõtluses alustajatel õppida kogenud praktikutelt, kuidas oma firmat edukalt käima lükata ja edasi arendada.

Parimate alustavate ettevõtjate leidmiseks korraldatud äriideede konkursi tulemusena väljavalitud rühm teadmistepõhises ettevõtluses alustajaid saavad osaleda tippkoolitusel ja kontaktvõrgustikku laiendavatel üritustel.

NETS auhind pole tasu mineviku eest, vaid julgustus realiseerida oma ettevõtluspotentsiaal ja ärivõimalused tulevikus.


NETS eesmärgid

 • NETS tõstab teadmistepõhises ettevõtluses alustavate noorte võimet oma äriidee teostada

 • NETS suurendab teadmismahukas ettevõtluses alustaja enesekindlust viimaks ellu oma globaalseid ambitsioone

 • NETS annab arusaamise USA ja Euroopa lähenemisest ettevõtlusele, tehnoloogiale ja innovatsioonile

 • NETS muudab USA ja Euroopa kogemuse Eesti alustavate ettevõtjate jaoks rakendatavaks

 • NETS suurendab kõrgharidusega noorte, üliõpilaste ja noorte teadlaste huvi alustada tehnoloogia- ja teadmistepõhise ettevõtlusega

 • NETS ettevõtlusprogramm täidab olulist rolli äriideest toimiva ettevõtte ja investeeringuni jõudmisel

 • NETS arendab ja hoiab alal osalejate ettevõtlusalast võrgustikku


NETS  väärtus alustavale ettevõtjale

NETS on suunatud neile, kes plaanivad rakendada või rakendavad oma teadmisi, akadeemilist haridust ja teaduskogemust uute toodete ja teenuste loomiseks ettevõtluses. Peamisteks sihtrühmadeks on seega üliõpilased, teadlased ja ettevõtjad.

NETS ettevõtluskoolitus pakub alustavale ettevõtjale töövahendeid oma juhtimisotsuste tõhususe ja tulemuslikkuse parandamiseks nagu:

 • praktilisi teadmisi ja kogemusi professionaalidelt alustava ettevõtte juhtimiseks ja ettevõtja oskuste arendamiseks,

 • võimaldab alustaval ettevõtjal omandatud teadmisi edasi anda kõigile teistele oma ettevõtte meeskonna liikmetele

 • lisab enesekindlust ja motivatsiooni teostada globaalseid ambitsioone

 • laiendab alustava ettevõtja suhtevõrgustikku Eestis ja välismaal

 • usaldusväärsuse suurendamine oma ettevõtte vastu


NETS  tegevused 2006

NETS Estonia programmi tuumaks on praktilise kogemuse ja sellele tugineva teadmise vahendamine edasijõudnud kolleegidelt alustavatele ettevõtjatele. Võrreldes eelmise aasta pilootfaasiga pakub NETS 2006 aasta programm alustavale ettevõtjale tervikliku toetust oma idee realiseerimiseks. Programm sisaldab endas:

Ettevõtluskoolitust

 • Edastab kogemusi ja praktilisi teadmisi ettevõtte ja ettevõtja oskuste arendamiseks

 • Suurendab enesekindlust globaalsete ambitsioonide teostamiseks

 • Arendab edasi ettevõtja äriideed ja täpsustab tegevusplaani

Hüppelaual osalemist

 • Koolitus lõpeb hüppelauaga kõigile 15 äriprojektile

 • 15 äriprojekti presenteerivad oma äriprojekte ettevõtjatest, riskikapitalistidest ja äriinglitest koosnevale paneelile

Mentorlust

 • 15 ettevõtjat saavad 10 tunni ulatuses nõustamist oma valdkonna professionaalidelt

 • Mentorkohtumiste edukuse suurendamiseks kontrollitakse 15 ettevõtja "kodutöö" kvaliteeti enne mentorkohtumisi

Edukate ettevõtete külastusi

Firmakülastuste eesmärgiks on näidata alustavatele ettevõtjatele edulugusid Eesti kõrgtehnoloogilistest ettevõtetest, kellel on edukalt õnnestunud murda Eestist välja Euroopa ja maailma turgudele. Paralleelselt demonstreeritakse ka näiteid tagasilöökidest.

Firmakülastused on planeeritud interaktiivse treeningu vormis, kus alustavatele ettevõtjatele esitatakse reaalseid probleeme, mida palutakse neil analüüsida ning ka lahendusi pakkuda. Ettevõtjate endi küsimustele erinevate probleemide ja lahenduste kohta vastavad inimesed, kes reaalselt neid probleeme lahendanud on.


NETS taust

Eesti NETS eeskujuks on GEBERT RÜF STIFTUNGi algatatud samalaadne programm NETS Šveitsis. Eesti on esimene välisriik, kus GEBERT RÜF STIFTUNG on otsustanud NETS programmi käivitada. Eesti valiti tänu heale imagole innovatsiooni alal. Programmi Eestipoolne korraldaja on Sihtasutus Archimedes