Kõrgharidus
Erasmus
Erasmus Mundus
Taotlemine
Statistika
Kontaktid
Lingid
Erasmus Munduse projektid
EMAP ja EMAP Vol.2
BRIDGE
ASEMUNDUS
INTERUV
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Kontakt
Trükised
 

Erasmus Munduse 3. meetme projekt INTERUV (Joint Programmes facilitator for university internationalisation) algatati 2012. aastal. INTERUV projekti koordineerib Poola Erasmus Munduse  riiklik kontaktpunkt koostöös teiste Euroopa Erasmus Munduse riiklike kontaktpunktidega: Austria, Eesti, Hispaania, Holland, Itaalia, Kreeka, Läti, Norra, Prantsusmaa, Slovakkia, Soome, Suurbritannia, Tšehhi ja Ungari.

 

Projekti kestus: oktoober 2012 – oktoober 2014.

 

Projekti peamised eesmärgid on:

- edendada ühisõppekavade arengut ELi ja ELi naaberriikide piirkondade riikide kõrgharidusasutuste vahel;

- toetada kõrgharidusasutusi ühisõppekavade integreerimisel nende institutsionaalsetesse rahvusvahelistumisstrateegiatesse;

- toetada Erasmus Munduse riiklikke kontaktpunkte ja kolmandate riikide riiklikke Tempus büroosid nende ülesannete täitmisel uue programmi Erasmus for All üleminekufaasis (20142020).

INTERUV projekt toetab rahvusvahelist koostööd ja toetab ühisõppekavade arengut ja läbiviimist ELi ja ELi naaberriikide piirkondade riikide vahel:

- idapoolsed naaberriigid: Armeenia, Aserbaid˛aan, Valgevene, Georgia, Moldova, Vene Föderatsioon, Ukraina;

- Lääne-Balkani riigid: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik;

 

- Kesk-Aasia riigid: Kasahstan, Kõrgõzstan, Tad˛ikistan, Türkmenistan ja Usbekistan;

 

- lõunapoolsed naaberriigid:  Al˛eeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, okupeeritud Palestiina alad, Süüria, Tuneesia. 

Projekti jooksul kavatsetakse korraldada kolm regionaalset konverentsi väljavalitud ELi naaberriikide piirkonna riikide jaoks. Konverentside eesmärgiks on ühisõppekavade edendamine ja kõrgharidusasutuste vahelise koostöö tõhustamine.

Täiendavat informatsiooni projekti ja tulevaste ürituste kohta leiab projekti kodulehelt http://www.interuv.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561