Kõrgharidus
Erasmus
Erasmus Mundus
Taotlemine
Statistika
Kontaktid
Lingid
Erasmus Munduse projektid
EMAP ja EMAP Vol.2
BRIDGE
ASEMUNDUS
INTERUV
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Kontakt
Trükised
 

ASEMUNDUS (A project to enhance higher education cooperation between the EU and Asia) projekti eesmärk on parendada kõrgharidusalast koostööd Euroopa Liidu ja Aasia riikide vahel.

Projekti kestus: 20092013

ASEMUNDUS projekti koordineerib saksa Erasmus Munduse riiklik kontaktpunkt DAAD koostöös teiste Euroopa Erasmus Mundus riiklike kontaktpunktidega: Austria, Belgia, Eesti, Holland, Küpros, Läti, Poola ja Ungari. Projekt viiakse ellu Erasmus Munduse 3. meetme raames Euroopa Komisjoni toetusega.

Projekti peamised eesmärgid:

- suurendada Euroopa kõrgharidusruumi ja Erasmus Munduse programmi nähtavust ja atraktiivsust Aasia ASEMi liikmesriikides;

- suurendada Aasia kõrgharidusasutuste osalemist uutes ja/või juba toimivates Erasmus Munduse ühisõppekavades;

- hõlbustada ja tugevdada institutsioonidevahelist koostööd ELi ja Aasia kõrgharidusasutuste vahel;

Peamised projekti tegevused on suunatud sellele, et:

- suurendada Erasmus Munduse programmi nähtavust Aasia ASEMi riikides. Selle saavutamiseks osalesid projekti partnerid aktiivselt kolmel kõrgharidusmessil erinevates ASEMi liikmesriikides. Nendes riikides asutati ka kohalike toetajate võrgustik, et kindlustada projektitegevuste jätkusuutlikkus;

- lihtsustada ja edendada koostööd ning suurendada Erasmus Munduse partnerluste ja ühisõppekavade arvu Euroopa ja Aasia kõrgharidusasutuste vahel. Selleks korraldati paralleelselt messidega ka temaatilisi võrgustikuseminare.

Täiendavat informatsiooni projekti ja selle tulemuste kohta leiab projekti kodulehelt http://www.asem-education-secretariat.org/en/12184/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561