Kõrgharidus
Erasmus
Erasmus Mundus
Taotlemine
Statistika
Kontaktid
Lingid
Erasmus Munduse projektid
EMAP ja EMAP Vol.2
BRIDGE
ASEMUNDUS
INTERUV
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Kontakt
Trükised
 

BridgeBest Recognition Instruments for the Dialogue between Global Experts on Erasmus Munduse programmi 3. meetme projekt, milles osalesid Erasmus Munduse riiklikud kontaktpunktid, mille koosseisu kuuluvad samal ajal ka ENIC/NARIC keskused. Projektis osalesid Itaalia (projekti koordinaator), Eesti, Hispaania, Malta ja Portugal. Bridge projekti peamiseks eesmärgiks oli tugevdada Erasmus Munduse riiklike kontaktpunktide ning NARIC, ENIC ja MERIC keskuste vahelist koostööd.

Projekti kestus:  november 2010 – oktoober 2012

Teised Bridge projekti eesmärgid:

- parandada dialoogi Erasmus Munduse riiklike kontaktpunktide ja NARIC keskuste vahel;  

 

- lua stabiilne seos riiklike kontaktpunktide ning NARIC, ENIC ja MERIC keskuste vahel;

 

- hinnata ja suurendada ENIC ja MERIC keskuste teadmisi Erasmus Munduse programmi kohta;

 

- pakkuda Erasmus Munduse konsortsiumidele praktilist abi ja teha ettepanekuid järgmistes tegevustes: ühisõppekava arendus, Erasmus Munduse kursuste potentsiaalsete kandidaatide hindamine ja ühis-, topelt ja mitmekordsete kraadide väljastamine Erasmus Munduse konsortsiumide poolt. 

 

Projekt hõlmas erinevaid tegevusi. Ühe tegevuse raames küsitleti ENIC ja MERIC keskusi, et hinnata nende teadmiste taset Erasmus Munduse programmi kohta, ning ka Erasmus Munduse riiklikke kontaktpunkte, et uurida välja, mida nad teavad ENIC ja MERIC võrgustikust. Samuti külastati erinevate riikide ENIC ja MERIC keskusi, et tutvuda nende riikide kõrgharidussüsteemidega ning ühisõppekavade tunnustamisega seotud väljakutsete ja probleemidega. Viidi läbi uurimusi Erasmus Munduse kursuste kohta, et välja selgitada, mis probleemidega kursuste koordinaatorid kokku puutuvad.

 

Samuti antakse välja käsiraamat ühisõppekavade arendajatele „Joint Programmes and Recognition. What credential evaluators need to know about a Joint Degree”, mis annab ülevaate ühisõppekavade arendamise ja elluviimise eri aspektide kohta.

Täiendavat informatsiooni projekti ja tulemuste kohta leiab projekti kodulehelt http://erasmusmundus.it/descrizione/che-cose-il-progetto-bridge.aspx  

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561