Kõrgharidus
Erasmus
Erasmus Mundus
Taotlemine
Statistika
Kontaktid
Lingid
Erasmus Munduse projektid
EMAP ja EMAP Vol.2
BRIDGE
ASEMUNDUS
INTERUV
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Kontakt
Trükised
 

Erasmus Mundus Active Participation (EMAP)

Erasmus Munduse projekt EMAP (Erasmus Mundus Active Participation) algatati 2009. aastal. Esialgu üheaastase projekti eesmärk oli suurendada nende ELi riikide osalemist, kes olid Erasmus Munduse programmis vähem ja ebapiisavalt esindatud, ja parandada Erasmus Munduse magistri ühisõppekavade (EMMC) taotluste kvaliteeti  riikides. Teine oluline eesmärk oli riiklike kontaktpunktide koostöö tõhustamine ning kogemuste ja heade tavade vahetamine riiklike kontaktpunktide ja kõrgkoolide ning nende partnerite vahel. EMAP projekti peamised sihtrühmad olid Erasmus Munduse programmis vähem ja ebapiisavalt esindatud riikide kõrgkoolid, kes on potentsiaalsed Erasmus Munduse magistri ühisõppekavade taotlejad, nende partnerkõrgkoolid teistest ELi riikidest ja riiklikud kontaktpunktid kõikidest partnerluses osalevatest riikidest.

Projektis osalesid Erasmus Munduse riiklikud kontaktpunktid 15 riigist: Slovakkia (projekti koordinaator), Austria, Belgia, Eesti, Läti, Kreeka, Küpros, Leedu, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Tšehhi ja Ungari.

Projekti kestus:  oktoober 2009 – september 2010

Projekti tegevused hõlmasid kahte potentsiaalsete EMMC taotlejate rahvusvahelist koolitust, kahte riiklike kontaktpunktide koolitust ja riikliku uuringu koostamist.

Täiendav informatsioon http://emap-project.webnode.cz/

Erasmus Mundus Active Participation Vol. 2 (EMAP 2)

Erasmus Mundus EMAP 2 (Erasmus Mundus Active Participation 2) projekti eesmärk oli Erasmus Munduse programmis vähem esindatud riikide kõrgkoolide osalemise suurendamine ja Erasmus Munduse magistri ühisõppekavade taotluste kvaliteedi parandamine. Projekti teine eesmärk oli aidata kaasa Erasmus Munduse riiklike kontaktpunktide võrgustiku loomisele, et toetada nende igapäevaseid ülesandeid, sh programmi puudutava üldteabe pakkumine, taotlejate nõustamine, koostöö ja ühistegevused. Ka EMAP jätkuprojekti peamised sihtrühmad olid Erasmus Munduse programmis vähem ja ebapiisavalt esindatud riikide kõrgkoolid ja Erasmus Munduse riiklikud kontaktpunktid.

Lisaks hõlmasid EMAP 2 projekti tegevused ka uut Erasmus Munduse tegevust – Erasmus Munduse doktoriõppekavu (EMJD), mis algas Erasmus Munduse programmi teises faasis aastal 2009. 

Projektis osalesid Erasmus Munduse riiklikud kontaktpunktid 17 riigist: Tšehhist (projekti koordinaator), Austriast, Belgiast, Eestist, Hollandist, Kreekast, Küproselt, Leedust, Lätist, Norrast, Poolast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Soomest ja Ungarist.

Projekti kestus: oktoober 2010 – september 2012

Projekti tegevused hõlmasid kolme potentsiaalsete EMMC ja ühte potentsiaalsete EMJD taotlejate rahvusvahelist koolitust ja riiklike kontaktpunktide koolitusi.

Täiendavat informatsiooni projekti kohta saab EMAP 2 projekti kodulehelt http://emap-project.webnode.cz/library/

EMAP 2 projekti kodulehelt http://emap-project.webnode.cz/library/ leiab ka projekti kestel valminud õppematerjalid (esitlused, videod).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561