Kõrgharidus
Erasmus
Erasmus Mundus
Tempus
Nordplus
Üritused
Erasmuse 25.aastapäeva konverents
Konverentsi päevakava
Töötoad
Registreerumine
EILW
Arhiiv
Bologna projekt
Kontakt
Trükised
 

Eestis õppivate välisüliõpilaste mainekujundus

Jaanika Saarmets (Erasmus Student Network’i Eesti asepresident)

Jaanika Saarmets osales Erasmuse vahetusprogrammis 2010/2011. õppeaasta sügissemestril, õppides Prantsusmaal Pariisi ülikoolis Sorbonne Nouvelle − Paris 3. Huvist rahvusvaheliste suhete ja multikultuurilise hariduse vastu liitus Jaanika 2011. aastal Erasmus Student Network’i Tartu sektsiooniga. Töö ESNis andis talle mitmekülgseid ürituste korraldamise ning projektide (SocialErasmus) koordineerimise kogemusi ja võimaluse osaleda mitmetel organisatsiooni rahvusvahelistel kohtumistel. ESNi Eesti asepresidendina jätkab Jaanika riiklike ja rahvusvaheliste projektide koordineerimist ning edendab Eesti ESNi sektsioonide vahelist kommunikatsiooni. 2012. a kevadel lõpetas Jaanika Tartu Ülikoolis haridusteaduste eriala (prantsuse keel, kõrvalerialaks riigiteadused ja rahvusvahelised suhted). Hetkel töötab ta Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis prantsuse keele õpetajana.

Mariane Koplimaa (Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete osakonna tootearendusjuht)

Mariane tööülesanded hõlmavad TTÜ rahvusvaheliste õppekavade koordineerimist ning turundust. Esimest korda puutus ta Erasmuse programmiga kokku 2007. aastal, olles ise vahetusüliõpilane Barcelonas, Universitat Politècnica de Catalunya’s. Pärast õpinguid Hispaanias oli Mariane TTÜ välistudengite tuutor ning vahemikus 2008–2011 Erasmus Student Network’i Tallinna sektsiooni juhatuse liige ja president ning on tänaseni organisatsioonile nõuga abiks. Muuhulgas on Mariane viinud läbi uuringuid Eestis õppivate välistudengite seas ning korraldanud erinevaid üritusi ja väljasõite, kus osalejaid  mõnekümnest mitmesajani.


Üliõpilaste rahvusvaheline praktika

Merje Kuusk

Merje Kuusk on töötanud Tallinna Ülikoolis välisüliõpilaste koordinaatorina seitse aastat. Ta on elanud ja töötanud USAs, õppinud Erasmuse vahetusüliõpilasena 2005/2006. õppeaasta sügissemestril Soomes Helsingi Ülikoolis. Osalenud aastasel kultuuridevahelise suhtluse koolitusel North American Assossiation for International Education Academy´s ja osalenud erialastel täienduskoolitustel Euroopas. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli kasvatusteaduste erialal ja õpib alates 2012. aastast Tallinna Ülikoolis kasvatusteaduste magistriõppes. Tema uurimistöö teema on „Trendid Erasmuse praktikantide mobiilsuses Eesti üliõpilaste tagasiside põhjal“.

Marge Taivere (Tartu Ülikool, rahvusvahelise turunduse spetsialist)

Marge on kaitsnud magistrikraadi kommunikatsioonijuhtimise erialal Tartu Ülikoolis, 2009/2010. õa õppis ta Erasmuse programmi raames 9 kuud Tšehhis Masaryki nimelises Brno ülikoolis. Alates 2010. a töötab ta Tartu Ülikoolis rahvusvahelise turunduse spetsialistina. Ta on tegutsenud aktiivse liikmena Erasmus Student Network’i töös, muuhulgas olnud Eesti esindaja ESNi nõukogus ja osalenud aastatel 2009-2012 ESNi üle-euroopalises uuringumeeskonnas. Töögrupis tutvustab Marge värskeima ESNi läbiviidud üleeuroopalise uuringu "Exchange, employment and added value" Eesti tulemusi.


Üliõpilaste mobiilsust takistavad tegurid

Siret Rutiku (Tartu Ülikooli õppeosakonna juhataja, Eesti Bologna ekspert).

Siret Rutiku kaitses aastal 2000 Tartu Ülikoolis doktorikraadi saksa keele ja kirjanduse erialal, õppeosakonna juhatajana töötab alates 2006. aastast. Alates 2011. aastast on Siret kaasatud Eesti Bologna ekspertide meeskonna töösse. Tema peamisteks ekspertiisivaldkondadeks on õpingute tunnustamine, õppekavaarendus ja kvaliteedikindlustus kõrghariduses. Siret tegutseb ka koolitajana ja on erinevate kõrgharidusõppe käsiraamatute autor. Töögrupis räägib ta õppetööga seotud üliõpilasmobiilsuse kitsaskohtadest.

Monika Maljukov (Eesti Üliõpilaskondade Liidu aseesimees, Eesti Bologna ekspert).

EÜLis on Monika ülesandeks koordineerida liidu avaliku poliitika valdkonda ning juhtida kõrghariduse kvaliteedikindlustamise, rahvusvahelistumise, tööturu jt haridus- ja sotsiaalpoliitikaga seonduvaid tegevusi. Monika õpib Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudis riigiteadusi. Erasmuse programmiga on ta kokku puutunud oma töö kaudu Eestis ja Euroopa Üliõpilasliidus, kus on tegelnud kvalifikatsiooniraamistike ning ainete tunnustamisega. Alates 2011. aastast on Monika Eesti Bologna ekspertide meeskonna liige, esindades projektis üliõpilasi. Monika tutvustab töögrupis EÜLi poolt läbiviidava uuringu „Üliõpilasvahetuses osalemise takistused“ tulemusi.


Eesti noorte väärtushinnangud. Erasmuse programmi mõju Euroopa identiteedile.

Anu Toots (Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi direktori kohusetäitja, võrdleva halduspoliitika professor).

Anu Toots on lisaks oma põhilistele uurimissuundadele  ühiskonnateaduste ja kultuuri vallas olnud tegev mitmes noorte kodanikukultuuri ja -haridust analüüsivas uuringus. Ta on juhendanud ka mitmeid Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumist ja hariduspoliitikat analüüsivaid magistritöid. Anu Tootsi ettekanne keskendub 15–18aastaste koolinoorte ehk tulevaste Erasmuse üliõpilaste hoiakutele ja väärtushinnangutele.

Jüri Pilviste (AS Nortal, nooremanalüütik) .

Jüri Pilviste on kirjutanud nii bakalaureuse- kui magistritöö Erasmuse programmi ja Euroopa Liidu teemaal. Viimase kaitses ta 2012. a kevadel Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituudis teemal „Erasmuse programmi mõju Euroopa identiteedile“. Ta õppis Erasmuse üliõpilasena 2011. a sügisel Hollandis Amsterdamis Vrije Ülikoolis ning 2010. a kevadsemestril DoRa programmi toetusel vahetusüliõpilasena Austraalias Melbourne’i Ülikoolis. Lisaks on Jüri olnud kahel aastal Tartu Ülikoolis rahvusvaheliste üliõpilaste tuutor ja aktiivne noorteorganisatsioonide koolitaja.

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561