Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Rahastatud projektid
2013. a. rahastatud projektid
2012. a rahastatud projektid
2011. a rahastatud projektid
2010. a rahastatud projektid
2009. a. rahastatud projektid
2008. a rahastatud projektid
2007.a. rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 

Õpirändeprojektid

3. veebruari tähtajaks laekus 73 õpirändeprojekti taotlust, mis on 10% rohkem kui 2011. aastal. Kokku taotleti toetust 1407 välispraktika või -lähetuse sooritamiseks kogusummas ligi 3 miljonit eurot. Kutseõppeasutuste õpilaste praktikaprojekte (IVT) laekus 29 (möödunud aastal oli taotlusi 4% ehk ühe võrra enam) 863 inimese praktikaks (sh. 31 erivajadustega inimest ja 11 saatvat isikut). Töötajate praktikaprojektide (PLM) taotluste arv kasvas möödunud aastaga võrreldes 25%, laekus 12 taotlust 205 inimese praktika. Kutsehariduse spetsialistide lähetusprojektide (VETPRO) taotlusi esitati 32 ehk kasv oli 12,5%, toetust taotleti 339 spetsialisti lähetuseks.
Sarnaselt eelmise aastaga oli koolide poolt esitatud praktikaprojektide tase väga kõrge, keskmine hinne küündis selles meetmes 83 punktini 100-st võimalikust. Kõik 29 esitatud IVT taotlust tunnistati toetuskõlbulikeks, neist 6 jäid siiski esialgu varunimekirja. PLM projekte rahastati 4, varusse jäi 7. VETPRO taotlusi rahastati 21, varunimekirja jäi 3 taotlust.

Vaata toetatud praktikaprojektide nimekirja
Vaata toetatud lähetusprojektide nimekirja

Koostööprojektid

Koostööprojektide taotluste arv tegi eelmise aastaga võrreldes 17% tõusu: 21. veebruari tähtajaks laekus 56 koostööprojekti taotlust kogusummas 793 000 eurot, nende hulgas 2 Eesti organisatsiooni koordinaatoritena.  50 taotlust vastasid miinimumnõuetele ning hinnati. Kokku oli miinimumnõuetele vastanud koostööprojekte Euroopas hindamisel 659 (võrdluseks: 2011 oli hinnatavaid projekte kokku 574). Positiivse rahastamisotsuse said 7 Eesti taotlejat. Tagasilükatud taotluste peamine mitterahastamise põhjus oli piiratud eelarve. Madala kvaliteedi tõttu lükati tagasi 6 taotlust, 3 taotlust ei vastanud miinimumnõuetele ning 3 puhul ei vastanud partnerrühm miinimumnõuetele. Koostööprojekte rahastati kogusummas 107 500 eurot. Valitud projektidest ühte koordineerib Eesti.

Vaata toetatud koostööprojektide nimekirja

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561