Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
ECVET EESTI eksperdid
ECVET projektid
ECVET lingid
ECVET videos
ECVET seminarid
ECVET lõpukonverents
Teabematerjalid ja dokumendid
NetWBL
 

Linke lisainfo otsijatele:

Kopenhaageni deklaratsioon - http://ec.europa.eu/education/pdf/doc125_en.pdf

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovituse tekst:

ECVETi Euroopa ametlik koduleht, erinevad materjalid:  http://www.ecvet-team.eu/

SA INNOVE ECVET infoleht: http://www.innove.ee/et/kutseharidus/ecvet

ECVET pilootprojektide kodulehekülg, seminaride materjalid:  http://www.ecvet-projects.eu

ECVETi rakendamine õpirändel:

Õppelepingute näidised (inglise keeles): http://www.ecvet-projects.eu/ToolBox/ToolBoxList.aspx?id=17&type=1

Vastastikuse mõistmise memorandumi näidised (inglise keeles): http://www.ecvet-projects.eu/ToolBox/ToolBoxList.aspx?id=16&type=1


Euroopa Liidu haridusinfo: http://europa.eu/pol/educ/index_et.htm

Euroopa kvaliteediraamistik: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm

VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) Euroopas: http://www.observal-net.eu/homepage

VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) Eestis

Haridus Euroopas: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

Kõrgharidus Euroopas (Bologna protsess): http://www.ehea.info/

Eesti ENIC/NARIC keskus (akadeemiline ja kutsealane tunnustamine): http://www2.archimedes.ee/enic/

Ühendkuningriigi ECVET ekspertide koduleht: http://www.ecvetexperts.org.uk/

Soome ECVET ekspertide koduleht: http://www.finecvet.fi/pages/

  

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561