Kõrgharidus
Erasmus
Erasmus Mundus
Tempus
Taotlemine
Statistika
Kontaktid
Lingid
Partnerotsingud
Uudised
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Kontakt
Trükised
 

Tempuse programmi taotlusvooru tulemused (2012)

Tempus on Euroopa Liidu programm, mille eesmärk on toetada Lääne-Balkani, Ida-Euroopa, Kesk-Aasia, Põhja-Aafrika ning Lähis-Ida partnerriikide kõrghariduse moderniseerimist ja reformimist Euroopa Liidu liikmesriikide ja partnerriikide institutsioonide vaheliste koostööprojektide kaudu. Programm sai alguse 1990. aastal. Aastatel 1992–2000 osales Eesti Tempuse programmis partnerriigina toetuse saajana.  Alates 1. maist 2004, mil 10 endist Tempuse partnerriiki ühinesid Euroopa Liiduga, on programm Eestile taas avatud. Tempuse programmis osalemine liikmesriigina tähendab Eestile eelkõige oma väärtuslike kogemuste ja teadmiste vahendamist partnerriikide kõrgharidussüsteemidele. Tempuse programm toetab nii ühisprojekte kui ka struktuurimeetmete projekte.

2012. aasta taotluskutses esitati kokku 676 taotlust 51 riigist, sh 9 taotlust Eestist. Veel 31 projektitaotluses on Eestil partnerroll. Rahastuse on saanud 108 projekti (79 ühisprojekti ja 29 struktuurimeetmete projekti). Eestist rahastatakse Tallinna Ülikooli poolt koordineeritud ühisprojekti INCOMING Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet Labor Market Needs (koordinaator Prof Mart Laanpere).

 

 

 

 

 
 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561