Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
ECVET EESTI eksperdid
ECVET projektid
ECVET lingid
ECVET videos
ECVET seminarid
ECVET lõpukonverents
Teabematerjalid ja dokumendid
NetWBL
 

ECVET EESTI eksperdid

 

 Nimi

 

 Asutus

 Kontakt

 Eksperdi valdkond

 Aulika Riisenberg

 

 Sihtasutus Innove

 aulika.riisenberg@innove.ee

 ECVETi põhimõtete ja tehniliste tingimuste  rakendamine õppekavaarenduses, õpirändel

 Helen Pärk

 

 Tallinna Polütehnikum

 helen.park@tptlive.ee

 Kooli õppekavad, praktiline lähenemine

 Heli Oruaas

 

 Sihtasutus Kutsekoda

 heli.oruaas@kutsekoda.ee

 Kutsed ja kutsestandardid, MoU, ülekantava uniti koostamine

 Katrin Tammjärv

 

 

  tammjarvkatrin@gmail.com

 VÕTA temaatikaga seonduv

 Katrin Viru

 

 Kehtna MTK

 katrin.viru@gmail.com

 ECVET uuendussiirde ja õpirändeprojektides

 Maarja-Katrin   Kerem

 

 Sihtasutus Kutsekoda

 katrin.kerem@kutsekoda.ee

 Koostöö töömaailma esindajatega.  Kutsestandardi võimalik seos   kutsehariduse arvestuspunktide määramisel

 Sirje Rekkor

 

 Tallinna Ülikool

 sirje.rekkor@tlu.ee

 Õppekavaarendus

 Signe Vedler

 

  Tartu KHK

 signe.vedler@khk.ee

Õppekavaarendus, õppekavas oleva  ettevõttepraktika õpiväljundite seostamine  õpirändeprojekti raames toimuval ettevõttepraktikal saavutatavate õpiväljundite ja  arvestuspunktidega.

Anu Kose

 

 TTÜ

 anu.kose@gmail.com

ECVET põhimõtted ja raamistik ning nende rakendamine õppekavas,  õpiväljundid, VÕTA, ECTS

Kaie Piiskop

  SA Innove  kaie.piiskop@innove.ee  ECVETi põhimõtete juurutamine õppekavaarenduses ja nende rakendamisel
Liivi Raudsepp   Tartu KHK  liivi.raudsepp@khk.ee VÕTA võrgustiku liige
Mirje Burmeister   Tallinna Tööstushariduskeskus  mirje.burmeister@tthk.ee VÕTA võrgustiku liige
Riina Muuga   Järvamaa KHK  riina.muuga@jkhk.ee VÕTA võrgustiku liige
Tiina Plukk   Tallinna Teeninduskool tiina.plukk@teeninduskool.ee VÕTA võrgustiku liige
Ülle Ojamäe   Haapsalu KHK ylle.ojamae@hkhk.edu.ee VÕTA võrgustiku liige
Ülle Nõmmiste   SA Innove  ylle.nommiste@innove.ee  
Reet Ainsoo   Luua Metsanduskool  reet.ainsoo@luua.ee  

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561