Üldharidus
Erasmus+
Comenius
Toetusesaajad
Üritused
Väljaanded
Arhiiv
VIDEOAKEN
Konkursid
Nordplus Juunior
Nordplus keelearendus
Hea kogemuse näited
 

Comeniuse videoaken

 Üldhariduse büroo saatis mais 2012 Comeniuse projektikoolidele üleskutse jagada projekti raames valminud videosid. Kasutame  võimalust esitleda videosid laiemale vaatajaskonnale.

Kool: Keeni Põhikool
Projekti pealkiri: Lebenskultur Arena
Projekti kestus: 2011-2013

Sisukokkuvõte: Projekti eesmärkideks on tutvuda osavõtvate maadega ning saada teadmisi nende riikide kultuurist, täiendada  võõrkeeleoskusi, suhelda naabermaade noortega, õppida respekti ja sallivust teiste maade kultuuri suhtes, õppida koostööd ning meetodeid, mis on vajalikud hiljem elukutsevalikul ning kasutusel kogu Euroopa Liidus. Projektis osaleb 9 riiki ning projektikohtumistel on igas riigis oma alateema, millele vastavalt kohtumised ette valmistatakse. (1. Rahvariided ja - kombed riigis. Leedu. 2. Õpilaste õigused ja kohustused riigis. Saksamaa. 3. Riigi kultuur: kirjandus, laulud, muinasjutud, legendid. Läti. 4. Filmikunst ja riigi tuntuimad näitlejad. Türgi. 5. Muusika ja tantsud - need on meie maa keel. Poola. 6. Generatsioonid: kultuur, elu-olu, regioonide kultuur. Austria. 7. Rahvuslik käsitöö. Bulgaaria. 8. Infotehnoloogia mõju elukultuurile. Itaalia. 9. Rahvusköök- ja toidud. Eesti.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=n6wtrGJ9RZQ


Kool: Tsirguliina Keskkool
Projekti pealkiri: Exploring European Contrasts
Projekti kestus: 2010-2012

Sisukokkuvõte: 2010/2011. ja 2011/2012. õ/a on projektis osalenud Tsirguliina Keskkooli 9. ja 11. klassi õpilased. Kõik partnerkoolide õpilased ja pedagoogid registreerisid end kasutajaks Norra haridusportaalis www.itslearning.com, kus toimus esialgne omavaheline tutvumine. Portaalis edastati osalejatele koduseid ülesandeid ning need laaditi valmis kujul samasse keskkonda üles. Õpilased tutvusid teiste töödega ning andsid tagasisidet, avaldades oma arvamust. Kõige aktiivsemad suhtlejad portaalis said osaleda projektikohtumistes, kus osales igast riigist 5 õpilast ja 2-3 õpetajat. Projektitöö käigus vaadeldi koolielu, noorte elu, suhtumist riiklusse, ajalugu, kultuuri ja energiaallikaid. Kõikide esitatud ülesannete läbiv teema on “ MILLE ÜLE OLEN UHKE JA MIDA HÄBENEN OMA KODUPAIGAS, OMA MAAKONNAS, OMA RIIGIS“. Töö käigus valmisid esitlused, joonistused, koomiksid, videoklipid, plakatid. Kohtumiste ajal on toimunud õpilaste vestlusringid ja õhtud, huvitavad ja harivad ekskursioonid. Igal kohtumisel on üles pandud Norras eelnevate projektidega („YES? Young Europeans? Sure?“, „See You-C.U.-Cultural Understanding“) algatatud õpilastööde rändnäitus „YIT –Youth in Transit“, millele lisandusid ka selle projekti raames loodud tööd. Näitus areneb ja muutub pidevalt. Ees ootab viimane projekti kohtumine Norras. Arutusele tuleb energia, selle allikad ja kasutamine. Osaleme Norra rahvuspüha, 17. mai pidustustel. Võtame kokku, mis on kõige olulisem, mille üle Eesti noored ning nende eakaaslased partnerriikides tunnevad uhkust, ja mis on see, mis valmistab piinlikkust.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=ZQMoKTJrxjo

Kool: Tõstamaa Keskkool
Projekti pealkiri: Problem-busters - a European dimension in the fight for human rights. Dealing with problems through drama and intercultural co-operation 
Projekti kestus: 2010-2012

Sisukokkuvõte: Projekti koduleht: http://problemsbusters.wordpress.com/
Projekti eesmärgiks on tutvuda ja arutleda Euroopa väärtuste, inimõiguste, tolerantsuse ja õnne teemadel. Eesmärkide saavutamiseks viivad koolid ühiselt läbi erinevaid tegevusi, mis on jagatud erinevate töötubade alla nagu draama, fotograafia, looduskeskkond, film.
Projekti esimese tööaasta peamiseks teemaks oli ÕNN ning sellega seotud aspektid. Kõikides osalevates koolides viidi läbi küsitlus, kus uuriti nii lastelt kui kogukonna täiskasvanutelt, mis on nende jaoks õnn, mida see tähendab. Lisaks küsitlusele kirjutati teemakohaseid artikleid, tehti filmimklippe ning näidendeid, mida esitleti ühisel kohtumisel Poolas.
Teise projektiaasta peamiseks teemaks on inimõigused, tolerantsus ja väärtused ühiskonnas. Partnerid viisid läbi küsitluse peamistest väärtustest ühiskonnas ning arutlesid teema üle oma kodukoolides läbiviidud workshoppidel. Tõstamaa kool korraldas tolerantsuse teemalise nädala, mille käigus mõeldi ja arutleti erinevate gruppide, kultuuride ja probleemide üle maailmas.Samuti viidi partnerkoolides läbi fotokonkurss, kus lapsed esitasid oma nägemuse inimõigustest ja tolerantsusest läbi fotokaamera.
Projektikohtumisel Bulgaarias toimus aga rahvusvaheline filmifestival, kus partnerkoolide õpilased esitasid läbi lühifilmide oma nägemuse inimõigustest. Lisaks etendasid Tõstamaa kooli õpilased näidendi „Does devils have rights?“, mille peamiseks eesmärgiks oli läbi teistsuguse perspektiivi käsitleda ühiskonnaliikmete õiguseid.
Projekti viimane partnerite kohtumine toimub maikuus Norras, kus koostatakse ühiselt Edu-Pack, ehk kogumik õppematerjalidest ja ideedest, mis aitavad tulevikus käsitleda erinevaid ühiskonnaga seotud teemasid. 

 

 

 

Video:  http://youtu.be/v4wfdrM1GZs

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561