Kõrgharidus
Erasmus
Erasmus Mundus
Tempus
Taotlemine
Statistika
Kontaktid
Lingid
Partnerotsingud
Uudised
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Kontakt
Trükised
 

Üldinfo

 
Tempus on Euroopa Liidu programm, mille eesmärk on toetada Lääne-Balkani, Ida-Euroopa, Kesk-Aasia, Põhja-Aafrika ning Lähis-Ida partnerriikide kõrghariduse moderniseerimist ja reformimist Euroopa Liidu liikmesriikide ja partnerriikide institutsioonide vaheliste koostööprojektide kaudu. Programm sai alguse 1990. aastal ning kujunes vägagi edukaks ja populaarseks, seetõttu laiendati aasta-aastalt programmi tegevusala. Aastatel 1992–2000 osales Eesti Tempuse programmis partnerriigina toetuse saajana. Alates 1. maist 2004, mil 10 endist Tempuse partnerriiki ühinesid Euroopa Liiduga, on programm Eestile taas avatud. Tempuse programmis osalemine liikmesriigina tähendab Eestile eelkõige oma väärtuslike kogemuste ja teadmiste vahendamist partnerriikide kõrgharidussüsteemidele. Tempuse programmi III tegevusfaas (2000–2006) jõudis lõpule 31.12.2006 ning 2008. aasta veebruaris on Euroopa Komisjon avanud Tempus IV tegevusfaasi (2007-2013) taotluskutsega  N° EAC/04/2008.
 
 
 
Programmi üldiste tegutsemissuundade väljatöötamisel aitab Euroopa Komisjoni Tempuse Komitee, mis koosneb Euroopa Liidu liikmesriikide esindajatest.
 

Tegevused (2013)

 

1. Ühisprojektid (JPs – Joint Projects)

Ühisprojektid on Euroopa Liidu liikmesriikide ja partnerriikide kõrgharidusasutuste vahelised koostööprojektid, mille eesmärk on kõrghariduse kaasajastamine ja reformimine asutuse tasandil. Ühisprojektide eesmärk on teadmiste vahetamine Euroopa Liidu ja partnerriikide kõrgkoolide, organisatsioonide ja asutuste ning partnerriikide endi asutuste vahel. Projekt saab toetuse maksimaalselt 36 kuuks ning vastavalt projekti eesmärgile eristatakse järgmisi allprojekte:

 

  • Õppekavaarenduse ühisprojektid
  • Ülikoolide juhtimise tõhustamise ühisprojektid 
  • Kõrghariduse ja ühiskonna ühishuve toetavad projektid
  • Temaatilised koostöövõrgustikud

 

2. Struktuurimeetmete projektid (SMs – Structural Measures)

Struktuurimeetmed on lühemaajalise kestusega tegevuskavad, mille eesmärk on aidata kaasa partnerriikide kõrgharidussüsteemide arendamisele ja reformimisele, tõsta hariduse kvaliteeti ja tuua seda Euroopa Liidu arengusuundadele lähemale. Struktuurimeetmed toetavad dialoogi, infovahetust, teadlikkust suurendavaid algatusi ja arvamuste kujundamist.
 
Ühisprojektide ja struktuurimeetmete projektide toetuse suurus Tempuse IV tegevusfaasis on 500 000 kuni
1 500 000 euroni, Kosovo ja Montenegro puhul on mõlemat liiki riiklike projektide väikseim toetussumma 300 000 eurot. Vähemalt 10% projekti kogumaksumusest peab olema kaetud projektipartnerite omavahenditest.
 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561