Kõrgharidus
Erasmus
Erasmus Mundus
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Bologna protsess
ECTS
Diploma Supplement
Kvalifikatsiooniraamistik
Konkurss ECTSi ja DSi kvaliteedimärgile
Bologna eksperdid
Dokumendid
Kontakt
Trükised
 

Kvalifikatsiooniraamistik

Bologna protsessis osalevad riigid võtsid endale kohustuse luua rahvuslikud kvalifikatsiooniraamistikud 2010. aastaks. Rahvuslikud kvalifikatsiooniraamistikud peaksid olema võrreldavad üldise Euroopa Kõrgharidusruumi kvalifikatsiooniraamistikuga. Kvalifikatsiooniraamistike eesmärk on muuta Euroopa eri riikide kõrghariduskvalifikatsioonid paremini mõistetavateks nii kõrgkoolidele kui ka tööandjatele ning soodustada välisriikide kvalifikatsioonide tunnustamise lihtsustamist ning mobiilsust Euroopas.

Bologna Jätkugrupi Kvalifikatsiooniraamistiku töögrupi aruanne A Framework of Qualifications of The European Higher Education Area (2005)

Euroopa Kõrgharidusruumi kvalifikatsiooniraamistik - The framework of qualifications for the European Higher Education Area

Eesti kõrgharidustaseme astmete õpiväljundid ning nende seos kvalifikatsiooniraamistikuga (Kõrgharidusstandardi lisa 1, 2008)

 
 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561