Kõrgharidus
Erasmus
Info kõrgkoolile
Info üliõpilasele
Info õppejõule
Kontaktid
Statistika
Osalevad kõrgkoolid
Erasmus Mundus
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Kontakt
Trükised
 

Erasmus

Erasmus on Euroopa elukestva õppe programmi kõrghariduse allprogramm. Erasmuse programmi eesmärk on parandada kõrghariduse kvaliteeti ja tugevdada selle Euroopa mõõdet, toetada kõrgkoolide ja ettevõtjate rahvusvahelist koostööd, arendada innovatiivseid suundi kõrghariduses, suurendada kõrgharidusega seotud vaba liikumist Euroopas ning parandada õpingute ja kvalifikatsioonide võrreldavust ja ühilduvust kogu Euroopa Liidus.

Erasmuse programmi tegevused

  • üliõpilaste õpiränne, mille eesmärk on õppimine või praktika mõnes Euroopa riigi kõrgkoolis, ettevõttes, uurimis- või praktikakeskuses või viimasega sarnases organisatsioonis;
  • õppejõudude õpiränne eesmärgiga viia partnerkõrgkoolis läbi õppetööd või osaleda koolitusel;
  • kõrgkoolide mitteakadeemilise personali ja partnerettevõtete personali õpiränne eesmärgiga viia partnerorganisatsioonis läbi õppetööd või osaleda koolitusel;
  • Erasmuse intensiivprojekt on vähemalt kolme erineva Euroopa riigi kõrgkooli lühiajaline õppekavaarendusprojekt.
Lisaks eespool nimetatud tegevustele toetab Euroopa Komisjon tsentraalselt Erasmuse programmi järgmisi projekte:
  • õppekavade arendusprojektid;
  • kõrgkoolide ja ettevõtete vahelise koostöö projektid;
  • kõrgkoolide kaasajastamist toetavad projektid;
  • virtuaalse kõrgkooli projektid;
  • temaatilised koostöövõrgustikud.
 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561