Koostöö kuldõun
Koostöö kuldõun 2013
Koostöö kuldõun 2012
Koostöö kuldõun 2011
Koostöö kuldõun 2010
Tunnustused 2009
 

Koostöö kuldõun on Sihtasutuse Archimedes tunnustus haridusalases rahvusvahelises koostöös väljapaistvaid tulemusi saavutanud asutustele. 


Tunnustamise kriteeriumid:
Koostöö kuldõuna
väärib asutus/organisatsioon,
• kelle arengukava näeb ette sisutihedat haridusalast rahvusvahelist koostööd ning kus seda järjepidevalt ellu viiakse;
• kes on edukalt osalenud rahvusvahelise koostöö mitmetes vormides;
• kellel on ette näidata häid tulemusi;
• kes väärtustab elukestvat õppimist ning kujundab oma töötajates/õppijates ja sihtrühmades positiivset maailmavaadet.

Kandideerima oodatakse Euroopa elukestva õppe programmi ja Nordplus programmi raames toimunud koostöö tegijaid. Kandidaadid tuleb esitada hiljemalt 23. oktoobriks Sihtasutusele Archimedes elektrooniliselt.

Laekunud taotlusi hindab SA Archimedes juurde moodustatud ˛ürii. Koostöö kuldõunaga kaasneb ka rahaline preemia. Tunnustuse saajad avalikustatakse pidulikult 21. novembril toimuval hariduskonverentsil ning SA Archimedes koduleheküljel.

Lisaküsimused: karol.sepik@archimedes.ee
 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561