Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Rahastatud projektid
2013. a. rahastatud projektid
2012. a rahastatud projektid
2011. a rahastatud projektid
2010. a rahastatud projektid
2009. a. rahastatud projektid
2008. a rahastatud projektid
2007.a. rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 

Õpirändeprojektid
4. veebruari tähtajaks laekus 67 õpirändeprojekti taotlust, mis on 6% rohkem kui 2010. aastal. Kokku taotleti toetust 924 välispraktika või -lähetuse sooritamiseks kogusummas ligi 2 miljonit eurot. Kutseõppeasutuste õpilaste praktikaprojekte (IVT) laekus 30 (möödunud aastast ühe võrra enam). Töötajate praktikaprojektide (PLM) arv jäi möödunud aasta tasemele, laekus 9 taotlust. Kutseharidusspetsialistide lähetusprojektide (VETPRO) taotlusi esitati 28.
Selle taotlusvooru juures tuleb esile tõsta koolide poolt esitatud praktikaprojektide väga kõrget taset, keskmine hinne küündis selles meetmes üle 80 punkti 100-st võimalikust. Seda arvestades tegi programmi nõukogu ettepanku Leonardo ajaloo rekordarvu, 506 õpilase välispraktika rahastamiseks. Kõik 30 esitatud IVT taotlust tunnistati toetuskõlbulikeks, neist 2 jäid siiski esialgu varunimekirja. PLM projekte rahastati 5, varusse jäi 2. VETPRO taotlusi rahastati 19.

Vaata toetatud praktikaprojektide nimekirja
Vaata toetatud lähetusprojektide nimekirja

Koostööprojektid
Koostööprojektide taotluste arv tegi eelmise aastaga võrreldes 25% tõusu: 21. veebruari tähtajaks laekus 48 koostööprojekti taotlust kogusummas 719 500 eurot, nende hulgas 5 Eesti organisatsiooni koordinaatoritena.
45 taotlust vastasid miinimumnõuetele ning hinnati. Kokku oli miinimumnõuetele vastanud koostööprojekte Euroopas hindamisel 574, (võrdluseks: 2010 oli hinnatavaid projekte kokku 461).

Positiivse rahastamisotsuse said algselt 6 Eesti taotlejat, neile lisandus veel 1 taotlus reservnimekirjast.
Tagasilükatud taotluste peamine mitterahastamise põhjus oli piiratud eelarve, (madala kvaliteedi tõttu lükati tagasi 2 taotlust, 3 taotlust ei vastanud miinimumnõuetele, 2 puhul ei vastanud partnerrühm miinimumnõuetele).
Koostööprojekte rahastati kogusummas € 103 000. Valitud projektidest kaht koordineerib Eesti.

Vaata toetatud koostööprojektide nimekirja

Uuendussiirdeprojektid
8-st ettevalmistamisel olnud uuendussiirdeprojektist jõudis 28. märtsi tähtajaks oma taotluse esitamisvalmis 6 taotlejat (2010.a. vastav arv 4), kokku taotleti toetust 1,25 miljoni euro väärtuses. Ka uuendussiirdeprojektide hindamise tulemused läbivad Euroopa Komisjoni kooskõlastusringi ja lõplik rahastamisotsus kinnitatakse augustiks.

Kogu programmi esialgne eelarve on 1 753 000 €. 
 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561