Kõrgharidus
Erasmus
Erasmus Mundus
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Bologna protsess
ECTS
Diploma Supplement
Kvalifikatsiooniraamistik
Konkurss ECTSi ja DSi kvaliteedimärgile
Bologna eksperdid
Dokumendid
Uuringud, analüüsid
Kontakt
Trükised
 

Rahvusvahelised uuringud ja analüüsid

 

Trends 2010 Report  

Leuven Stocktaking Report

 

Eesti uuringud ja analüüsid

Erasmuse programmi raames õpitu arvestamine, ülekandmine ja akadeemilisel õiendil kajastumine (2013)

“Erasmuse üliõpilaste kogemused ja hinnangud oma mobiilsusperioodile 2007/2008 – 2010/2011 programmis osalenud Eesti üliõpilaste näitel”

Erasmuse programmi raames õpitu arvestamine, ülekandmine ja akadeemilisel õiendil kajastumine (2010)

"Bologna protsess Eestis 2004–2008" 

Eesti Euroopa Kõrgharidusruumis (Eesti Üliõpilaskondade Liit)

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561