Kõrgharidus
Erasmus
Erasmus Mundus
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Bologna protsess
ECTS
Diploma Supplement
Kvalifikatsiooniraamistik
Konkurss ECTSi ja DSi kvaliteedimärgile
Bologna eksperdid
Dokumendid
Kontakt
Trükised
 

Diploma Supplement 

Eesti- ja ingliskeelne diplomilisa (Diploma Supplement) on ühtlustatud struktuuriga dokumendid, mis väljastatakse õpingute lõpul koos diplomiga. Diplomilisa eesmärk on suurendada kvalifikatsioonide mõistmist ning lihtsustada tunnustamist. Diplomilisa sisaldab informatsiooni õpingute ja kvalifikatsiooni olemuse, taseme, konteksti, sisu ja staatuse kohta. Dokumendi struktuur on välja töötatud koostöös UNESCO/CEPES, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni poolt.

Eesti ülikoolid väljastavad ingliskeelset diplomilisa kõigile ülikooli lõpetajatele, kes on õppinud uue õppekava alusel (nn 3+2 süsteemis) alates 1.jaanuarist 2004.a. Paljud ülikoolid väljastavad diplomilisa ka ülikooli varemlõpetanutele tagasiulatuvalt.

Kõrgharidussüsteemi kirjeldus akadeemilisel õiendil eesti keeles ja inglise keeles.

Lisainformatsioon:

Euroopa Komisjoni lehelt 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561