Kõrgharidus
Erasmus
Erasmus Mundus
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Bologna protsess
ECTS
Käsiraamat
Diploma Supplement
Kvalifikatsiooniraamistik
Konkurss ECTSi ja DSi kvaliteedimärgile
Bologna eksperdid
Dokumendid
Kontakt
Trükised
 

ECTS

Euroopa ainepunktisüsteem (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System) loodi 1989. aastal Euroopa Liidu koostööprogrammi Erasmus raames eesmärgiga lihtsustada vahetusüliõpilaste välismaal läbitud õpingute tunnustamist ja ainepunktide ülekandmist. Ainepunktisüsteem on viis arvestada õppekavaga määratud õppemahtu.

Aastaks 2006 on ECTS muutunud kõige enam kasutatavaks ainepunktisüsteemiks Euroopas.

Kokkuleppeliselt võrdsustati üliõpilase aastane töökoormus kõikjal 60 ECTS ainepunktiga.

Eestis on ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooliseaduse muutmise seadusega üliõpilase õppeaasta jooksul tehtava töö piirmääraks seatud 1560 tundi. Seega võrdub 1 Euroopa ainepunkt Eestis üliõpilase poolt tehtud 26 tunni tööga.

Info Euroopa ainepunktisüsteemi ECTS kohta:

Euroopa Komisjoni lehelt 

ECTS Users' Guide (2009)

ECTS and Diploma Supplement Label brochure (2010)

Euroopa Komisjoni projekt  Tuning Educational Structures in Europe

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561