Üldharidus
Erasmus+
Comenius
Toetusesaajad
Üritused
Comeniuse nädal 2011
Comeniuse nädal 2010
Väljaanded
Arhiiv
VIDEOAKEN
Konkursid
Nordplus Juunior
Nordplus keelearendus
Hea kogemuse näited
 

 2.-9. maini tähistatakse üle Euroopa Comeniuse programmi nädalat. Teabe, milliseid üritusi erinevad riigid korraldavad, leiate järgneval kodulehel: http://www.comeniusweek.eu/et/pub/index.htm

Comeniuse nädala tunnuslause Eestis on "Jätkusuutlik koostöö loob väärtusi". Nädala üritused toimuva 25. aprillist 9. maini:

Comenius Regio programmi päev 25. aprillil kell 13 hotellis Nordic Forum

Comenius REGIO programm on 2009. a. ellu kutsutud EL-i liikmesriikide maavalitsuste, valdade ja linnade kahepoolne koostöö üldhariduse ja kooli(de) tegevuse eest vastutavate asutuste vahel. 2011. aastal oli kolmas taotlusvoor, esimeste projektide tulemused Eestis võetakse kokku uue kooliaasta alguseks. Kuidas on läinud meil ja teistel riikidel? Millised on olnud ootused Regio programmile? Millised on täna toimivates projektides osalevate asutuste kogemused? Kuidas paremini jõuda sihtgrupini, kellele koostöö Regio raames pakuks võimalusi lahendada üldhariduses sisulisi probleeme?

Regio päeval püüame üheskoos nende küsimuste üle arutleda!

"Rõõm õppimisest, rõõm jagamisest!" - Õpetajate täienduskoolituse programmi päev 26. aprill

Kas ja miks just rahvusvaheline täienduskoolitus? Kuidas motiveerida oma kolleege osalema? Kuidas, kus ja kellele levitada head kogemust? Kellele oleks/on see vajalik? Kutsume osa saama ka hea kogemuse levitamise töötoa tegemistest ja õpirände uuringu tutvustamisest.

Comeniuse õpilaste õpirände programmi info- ja kogemuste vahetamise päev 27. aprill

Kogemusi jagavad 2010/2011. õppeaastal Itaalia, Taani ja Hispaania koolis õppinud Eesti koolide õpilased ning Hispaania ja Soome õpilasi võõrustanud Eesti koolid, YFU esindajad jt. SA Archimedese üldhariduse büroo teeb kokkuvõtte õpirände programmi esimestest aastatest ja teavitab huvilis järgmise taotlustähtajaga seonduvatest arengutest.

Õpetaja olla on... - Comeniuse õpetajapraktika päev 2. mai

Praktikantide kogemused: Mina kui õpetaja mitmekultuurilises keskkonnas: praktika valud ja võlud? Praktikanti võõrustanud Eesti koolide kogemus: Milliseid väärtusi toetab praktikandi võõrustamine? Ülikoolide arvamus: Milliseid väärtusi toetab tudengite õpetajapraktika sooritamine välisriigis? Parimad palad esseede konkursilt!

Joonistusvõistlus põhikooli õpilastele

Kutsume kajastama Comeniuse programmi väärtusi nagu loomisõõm, sõprus, avastamisrõõm, hoolimine, mitmekesisus, armastus vms. Võitjad kuulutatakse välja Euroopa päeval, 9. mail hariduskoostöö keskuse kodulehel ja sotsiaalmeedias.

Võitjad selgunud!

Koolieelne vanusegrupp: grupiviisiline tunnustus Anni Lasteaia lastele, kes osalesid ainukesena noorimas vanuserühmas
Keskmine vanusegrupp: Plakat "Mitmekesisus" Sakala Eragümnaasiumilt
Eritunnustus: Joonistus "Ma armastan oma kodu ja oma kassi" Neeme Algkool
Vanem vanusegrupp: Joonistus "Me oleme sõbrad" Võru Järve Kool
Kogu võistluse ˛ürii lemmik: Joonistus "Päikeseloojang" Võru Järve Kool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561