Kõrgharidus
Erasmus
Info kõrgkoolile
Programmis osalemine
Üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsus
Intensiivprojektid
Ettevalmistavad lähetused
EILC kursuste korraldamine
Tsentraalsed tegevused
Taotlemine
Info üliõpilasele
Info õppejõule
Kontaktid
Statistika
Osalevad kõrgkoolid
Erasmus Mundus
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Kontakt
Trükised
 
EILC (Erasmus Intensive Language Courses) eesti keele kursuste korraldamine
 
EILC keelekursusi võivad korraldada kõik Erasmuse ülikoolihartat (EUC) omavad kõrgkoolid ja teised keeleõppele spetsialiseerunud organisatsioonid.
 
EILC keelekursused toimuvad nii suvel kui ka talvel enne semestri algust ning kestavad  kuni 6 nädalat. Kursuse maht peab olema vähemalt 60 akadeemilist tundi keeleõpet, millele lisandub kohalikku kultuuri ja üliõpilaselu tutvustav programm.
 
Aktsepteeritavad kululiigid:
  • kulutused õppematerjalidele (õpik jääb hiljem üliõpilasele);
  • kultuuriprogrammi korraldus (vähemalt 25% kursuse kogumahust);
  • personalikulud;
  • korralduskulud, sh büroo- ja kommunikatsioonikulud ning muud sihtotstarbelised kulud, mis on seotud EILC kursuse korraldusega;
Taotlus EILC kursuste korraldamiseks tuleb esitada selleks ettenähtud vormil(link) koos nõutud lisadega (eelarve, kalenderplaan vabas vormis-lingid) SA Archimedes hariduskoostöö keskusele 1. veebruariks 2013.
 
Taotlused tuleb esitada HKK-le nii paberkandjal kui elektrooniliselt aadressidel:
 
Kõrghariduse büroo
Hariduskoostöö keskus
SA Archimedes
L.Koidula 13A
10125, Tallinn
 
 
2013. a taotlusvormid:
 
 
Lisainformatsiooni saab Euroopa Komisjoni kodulehelt http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc902_en.htm või kõrgharidusbüroost:
 
Viktoria Toomik
E- mail: viktoria.toomik@archimedes.ee 
Telefon: +372 6268900
 
 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561