Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Rahastatud projektid
2013. a. rahastatud projektid
2012. a rahastatud projektid
2011. a rahastatud projektid
2010. a rahastatud projektid
2009. a. rahastatud projektid
2008. a rahastatud projektid
2007.a. rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 

2010. aastal rahastatud projektid

Õpirändeprojektid

20 kutsekoolide õpilaste praktikaprojektile eraldati kokku 11,7 miljonit krooni, mis annab õppuritele võimaluse kodukoolis omandatud oskusi välispraktika käigus lihvida ning samas oma võõrkeeleoskust ja isikuomadusi proovile panna. Välispraktika lisaväärtusena õpitakse tundma ka vastuvõtjariigi kultuurilisi eripärasid.

Tööelus juba osalevate inimeste praktikaprojekte finantseeriti sel aastal viis. See tähendab praktikandi jaoks senise töökogemusega seotud uute väärtuslike oskuste või uue tehnoloogia omandamist mõne Euroopa riigi ettevõttes või koolitusasutuses. Ka siin tuleb arvestatava lisandväärtusena juurde võõrkeeleoskuse paranemine ja endisest laiem maailmanägemine. Töötajate projekte toetati 2,2 miljoni krooniga.

Vaata toetatud praktikaprojektide nimekirja

Kutsehariduse spetsialiste saadetakse Euroopa riikidesse sta˛eerima 22 õpirändeprojektiga, toetus on ligi 5,2 miljonit krooni. Sta˛eerimine võib kesta kuni kuus nädalat ja selle aja jooksul täiendab kutsekooli õpetaja või meister oma teadmisi, osaledes partnerkooli õppeprotsessis või töötades ettevõttes oma õpetataval erialal. Sellises õpirändes omandatavad kogemused ja meetodid tulevad kasuks edaspidises töös, rääkimata sõlmitavatest kontaktidest, mis on sageli aluseks pikaajalisele koostööle koolide vahel.

Vaata toetatud lähetusprojektide nimekirja

Kokku osaleb alates 1. juunist 2010 kahe aasta jooksul õpirändes 612 inimest.

Koostööprojektid

Leonardo koostööprojektide taotluste arv ja rahaline maht jäi eelmise aasta tasemele - 19. veebruari tähtajaks laekus 38 koostööprojekti taotlust kogusummas 622 000 eurot, taotlejate hulgas oli 2 Eesti organisatsiooni koordinaatoritena.
Kokku oli miinimumnõuetele vastanud koostööprojekte Euroopas hindamisel 461, seega konkurents oli tihe.

Kõik Eesti organisatsioonide osalusega projektitaotlused vastasid miinimumnõuetele, hinnatud taotlustest said rahastuse 9 (24%) kogusummas 151 000 €. Üht valitud projekti koordineerib Eesti organisatsioon.
Eesti toetusesaajad paiknesid üldises pingereas kohtadel vahemikus 27. - 108.
Vaata toetatud koostööprojektide nimekirja

Uuendussiirdeprojektid

Sel aastal rahastatakse ka üht uuendussiirdeprojekti. Hindamistulemused läbivad ka Euroopa Komisjoni kooskõlastusringi ja lõplik rahastamisotsus kinnitatakse juuli lõpus. Toetusena on broneeritud ligi 4,5 miljonit krooni. 

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561