Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Trükised
Infolehed
Leonardoga Euroopasse. Abiks projektijuhile välispraktika korraldamisel
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 

 

Praktikalood V. Leonardoga Euroopasse ja tagasi (2009)
16 erinevas vanuses ja erineva eriala inimest kirjutavad raamatus kaasahaaravalt oma välispraktika kogemusest. Kuigi õnnestumiste kõrval tuli aegajalt ka raskustega rinda pista, on kõik lõppkokkuvõttes õnnelikud ja uhked, et väljakutse sooritada erialapraktika välisriigis vastu võtsid ja hästi hakkama said.

Telli trükis siit

 

Praktikalood IV. Leonardoga Euroopasse ja tagasi (2008)
on kogumik Hariduskoostöö keskuse kutsehariduse büroo poolt korraldatava praktikalugude konkursi 2008. aasta võistlustöödest.

Telli trükis siit

Praktikalood III. Leonardoga Euroopasse ja tagasi (2007)
on kolmas kogumik Leonardo da Vinci programmi toetusel välismaal praktikal käinud inimeste muljetest ja meenutustest. Raamat on koostatud Hariduskoostöö keskuse kutsehariduse büroo poolt korraldatava praktikalugude konkursi 2007. aasta võistlustöödest.

Telli trükis siit

Projektid. Socrates ja Leonardo da Vinci (2006).
Kogumik on koostatud Leonardo keskuse ja Socrates büroo projektitulemuste näituse "Hariduskoostöö EXPRO 2006" jaoks ja sisaldab näitusel esindatud projektide lühitutvustusi, projektitöö käigus valminud tulemuste ja toodete kirjeldusi ning annab omamoodi läbilõike Eesti asutuste osalusest Socrates ja Leonardo projektides läbi aegade.

Telli trükis siit

KAAS com.jpg

 Õpetajate lood. Leonardoga Euroopasse (2006).
Valik 2006 aasta vahetusprojektide kajastuste konkursile laekunud esseedest. Raamatus on kirjas neli lugu, mis on kirja pandud õpetajate poolt, kes viibisid Leonardo programmi toetusel erinevates Euroopa riikides oma erialaseid teadmisi täiendamas.

 KAAS opetaja.jpg

 Praktikalood II. Leonardoga Euroopasse ja tagasi (2006).
Valik 2006 aasta vahetusprojektide kajastuste konkursile laekunud töödest. Raamat sisaldab 11 lugu õpilastelt, kes Leonardo programmi raames käisid välispraktikal ja jagavad oma kogemusi.

 KAAS praktika.jpg

 Praktikalood. Leonardoga Euroopasse ja tagasi (2006). Valik 2005 aasta vahetusprojektide kajastuste konkursile laekunud töödest. Leonardo programmiga VÄLISPRAKTIKAL käinud inimeste muljeid ja mõtteid läbielatust.
Mida tegelikult tähendas esimest korda pikemalt elada ja töötada välismaal. Kuidas saada hakkama võõra keele ja võõraste inimestega? Kuidas ületada hirme ja õppida ennast kehtestama nii töös kui igapäevaelus? Milline oli välispraktika tegelik tähendus? 11 noort inimest jagavad oma üliväärtuslikku kogemust.

 Kaas.jpg
 

Leonardoga Euroopasse. Abiks projektijuhile välispraktika korraldamisel (2005). Väljaandest leiab häid nõuandeid ja nippe, kuidas paremini korraldada välispraktika ettevalmistust. Trükise eesmärk on toetada ennekõike uusi Leonardo projektijuhte, kuid kindlasti leiavad ka kogenud tegijad midagi kasulikku kõrva taha panna.
Käsitletakse ettevalmistustöö kolme põhiteemat: praktikaprojekti käivitamine oma organisatsioonis, koostöö partneritega, praktikantide valik ja ettevalmistus välispraktikaks. Vahele on pikitud värvikamaid näiteid elust ja erinevate Leonardo projektitööga kokku puutunud inimeste kommentaare.

 Pilt.JPG
 

Roomast läbi Maastrichti Kopenhaagenisse. Kokkuvõtlikult kutseharidusest Euroopas (2004).
Püüdlemine ühtse kutsehariduspoliitika poole on olnud algusest peale Euroopa kooskõlastatud tegevuste eesmärgiks. Kopenhaageni deklaratsiooni allkirjastades astusid 30 Euroopa riiki sellel teel pika sammu edasi. See väike brosüür annab ülevaate tähtsamatest poliitilistest sündmustest minevikus, loetleb tulemusi ja peatub pikemalt uuematel arengutel. Lisatud on ka edasist uurimistööd toetavaid veebiaadresse.

 Roomast läbi Maastrichti Kopenhaagenisse

 Leonardo da Vinci keeleprojektid (2004).
Euroopa Liidu alustaladeks on kodanike, kapitali ja teenuste vaba liikumine. Hea kultuuritunnetuse ja keeleoskusega inimene saab paremini hakkama teistes riikides ning on konkurentsivõimeline rahvusvahelisel tööturul. Brošüür tutvustab Leonardo programmi võimalusi keeleteemaliste projektide läbiviimiseks ja toob ära häid näiteid juba ellu viidud  keeleprojektidest.

 Keeleprojektid.JPG

AGETT - Adult Guidance in Education: Training of Trainers. Täiskasvanute nõustamine haridusteel: koolitajate koolitus(2004).
Karjäärinõustamise teemalist Leonardo pilootprojekti tutvustav materjal. Projekti esitaja Tallinna Ülikool (end. Tallinna Pedagoogikaülikool).

 Agett

 CURENGCOL - Development of Engineering curriculum for Remote Colleges of Technical Universities. Inseneriõppekava tehnikaülikoolide kolledžitele (2004).
Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledži poolt esitatud pilootprojekti tulemusi ja tooteid tutvustav materjal.

 Curengcol

ROUTES - Access to Training Via Mentor Supported Rural Learning Groups. Koolituse kättesaadavuse parandamine maapiirkondades mentori toega õpirühmade kaudu (2004).
Saaremaa Omavalitsuste Liidu poolt esitatud ja Kuressaare Ametikooli juhitud pilootprojekti eesmärk on parandada tööhõivet ning arendada turismiga seotud ettevõtlust eraldatud piirkondades.

Routes
 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561