EXPRO
Virtuaalne EXPRO
Comenius
Leonardo da Vinci
Erasmus
Grundtvig
Nordplus
Kaasamise-teemalised projektid
Varasemad EXPRO-d
 

 From ancestral to today

Projekti eesmärk oli edendada kultuuridevahelist dialoogi ja ühtsesse Euroopasse kuuluvuse tunnet, pakkudes noortele võimalusi oma kultuuriidentiteedi ja loomingulisuse väljendamiseks. Lisaks sellele oli eesmärgiks õppida oma naabrite kultuuri tundma. Peamine soov oli aga avardada oma meeli ja muutuda tolerantsemaks ning multikultuursusele avatumaks.
Projekt algas eduka logo disainimise konkursiga, milles osales 38 õpilast ja üks õpetaja. Projekti käigus valminud interaktiivsesse raamatusse kirjutasid mõlemad koolid vaheldumisi peatükke oma maa eeposekangelastest.
Õpilased pidasid huvitavaks nii Rakvere kindluse ja erinevate muuseumide külastamist, rahvusroogade valmistamist ja võõrkeeles laulmist. Eesti õpilastele meeldis eriti Sonkajärvi Lukio koolitundides osalemine.
Üks suur sarnasus eestlaste ja soomlaste vahel on spordilembus. Koos mängiti saalihokit, õpiti rahvatantse, iluuisutamist ja palju muud.
Projektis osalemine pakkus õpilastele võimaluse harjutada inglise keelt väljaspool klassiruumi, nad said palju uusi sõpru, kellega nad ikka veel suhtlevad ning loodetavasti hoiavad ka tulevikus kontakti. See kogemus on neid ka õpetanud erinevates situatsioonides hakkama saama ning avardas nende silmaringi.

Projektis osalesid järgmised organisatsioonid:

Koordinaator:
Väike-Maarja Gümnaasium, Eesti

Partner:
Sonkajärvi Lukio, Soome

Projekti rahastas Nordplus Junior programm

 

Art is a bridge between cultures

Projekti eesmärk oli luua ning tugevdada koostöösidemeid rahvusvahelisel tasemel, tutvustada oma maa kunsti ning tutvuda teiste maade kunstiga.
Projekti läbitud kahe aasta jooksul on toimunud neli töökoosolekut, milles iga organiseeriv kool on leidnud mingi uudse ja huvitava või vastupidi – rahvusliku ning põneva - kunstiliigi, mida projektikaaslastele õpetada-tutvustada. Osalejad on saanud harjutada kätt portselanimaalimise, nahkehistöö, loomingulise viltimise, siidimaali, nõelviltimise, rakukeraamika ja tiffany vitraa˛i kallal.
Projekti jooksul saadi headeks sõpradeks, leiti ühiseid hobisid ning õpiti tundma teiste maade eluolu.  Õpilaste valmistatud esitlusi kasutades valmis õppevahend, mille abil on kunstitunnis võimalik tutvustada Leedus ning Norras Eesti kunsti erinevatest rakurssidest.

Projektis osalesid järgmised organisatsioonid:

Koordinaator:
Kiltsi Põhikool, Eesti

Partnerid:
Ǻ kool, Norra
Šeta Gümnaasium , Leedu

Projekti kodulehekülg: http://www.v-maarja.ee/kiltsipk/nordplus.htm

Projekti rahastas Nordplus Junior programm nin see toimus 2008-2011.

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561