EXPRO
Virtuaalne EXPRO
Comenius
Leonardo da Vinci
Erasmus
Grundtvig
Nordplus
Kaasamise-teemalised projektid
Varasemad EXPRO-d
 

Water Resources, Management and Security in Southern Europe 
Veeressursid, -majandus ja -julgeolek Lõuna-Euroopas 

Erasmuse intensiivprojekti raames viidi 29. juunist kuni 9. juulini 2009 Põhja-Itaalias Udines läbi Euroopa 12. veegeograafia suvekool, millel osales 9 õppejõudu ja 24 üliõpilast kaheksast Euroopa ülikoolist. Suvekoolis käsitleti interdistsiplinaarselt veevarude ja nende majandamise probleeme Põhja-Itaalias, samuti anti ülevaade veemajanduse regionaalsetest arengutest ja seostest kliimamuutusega Vahemeremaades laiemalt. Arutati ka piiriüleseid veeprobleeme, nimelt karsti Itaalia-Sloveenia piirialadel. Üliõpilaste töörühmad moodustati Tagliamento valgala, Aadria mere laguunide ja karstiuuringuteks. Uuringualadega tutvumiseks ja välitöödeks tehti õppeekskursioone Tagliamento jõe üleujutuste piirkonda, looduskaitseliselt tundlikule, ent massiturismist koormatud Marano laguunile ning Triesti piirkonna ja Reka jõe karstialadele, kus esineb veekvaliteedi probleeme. Traditsiooniliselt viidi läbi üliõpilaste posteri ettekanded, teemakohaste loengutega esinesid partnerülikoolide õppejõud. Seminar kulmineerus ettekandega juhtumuuringutest.

Suvekooli läbinud teenisid 5 ECTS. Enne seminari on võimalik e-õppe keskkonnas valida töögruppi ja tutvuda õppematerjalidega.
Järgmine, seerias juba 13. veegeograafia suvekool viiakse läbi 2010. aasta juulis Transilvaanias, Cluj-Napocas. Suvekooli korraldab Rumeenia üks suuremaid, ungarikeelne Babes-Bojai Ülikool.

Projektis osalevad organisatsioonid:

Koordinaator:
Tartu Ülikool, Eesti

Kontaktisik: Antti Roose
Tel: +372 737641
E-post: antti.roose(ät)ut.ee
http://www.lote.ut.ee/geo/

Partnerid:
Udine Ülikool, Padova Ülikool Cagliari Ülikool, Itaalia
Sevilla Ülikool, Hispaania
Karli Ülikool, Tšehhi Vabariik
Pecsi Ülikool, Ungari
Sofia Ülikool, Bulgaaria

 

Summer University in Sustainable Rural Tourism
(Rahvusvaheline säästva maaturismi suveülikool

Rahvusvaheline säästva maaturismi suveülikooli eesmärgiks on turismikõrgkoolide rahvusvahelise võrgustikutöö edendamine, ühistegevus säästva maaturismi õpetamisel, säästva turismi teemade integreerimisel õppekavasse ning rahvusvahelise oskusteabe ja kogemuste saamine ning vahetamine säästva turismi ainemooduli väljaarendamiseks.
2009.-2011.a. augustis toimus Saaremaal Mustjala vallas Kooli-Kopli puhketalus 3 12-14-päevast suvekooli mis võimaldasid tihedamat kokkupuudet maa- ja loodusturismi praktilise poolega. Eesti, Soome, Läti, Prantsusmaa; Suurbritannia ja USA õppejõudude juhendamisel täiendas rahvusvaheline turismiüliõpilaste grupp teadmisi-oskusi säästvast turismist ja selle tutvustamisest turistidele; loodus- ja kultuuripärandi meelelisest tajumisest, turismikorraldusest kaitsealadel, sündmuskorraldusest maaturismis, seiklusturismist maal ja innovatsioonist maaturismis. Suvekooli iga õppepäev jagunes akadeemiliseks ja praktiliseks pooleks: hommikul toimusid loengud ja seminarid, peale lõunat seda toetav ja illustreeriv aktiivõpe (õppekäigud maaturismiga tegelevatesse ettevõtetesse, matkad looduses, õpikojad koos kohalike turismiasjalistega, rühmatööde ettevalmistamine ). Projekti käigus katsetati loodava ainemooduli esimesi elemente. TTÜ Kuressaare Kolledžis on loodud/registreeritud ainekursus SKK1220 Säästev turism (6 EAP).
Igas suvekoolis valmisid üliõpilaste rühmatööd, milles esitati omapoolseid lahendusi säästva turismi edendamiseks. 2011.a. säästva maaturismi suveülikoolis osales 22 üliõpilast 5 riigist, valmis 5 temaatilist rühmatööd-reisipaketti (nn. leivaretk, kohaliku toidu ja toodete turg ja festival, jalgrattamatk, retk mööda Põhja-Saaremaad ja fototurismi koolitusreis saartel). Osalejad pidasid ka suvekooli päevikut, mille nad esitasid elektrooniliselt kohe peale üritust. Suvekooli kursuse läbinud üliõpilased said TTÜ tunnistuse ja teenisid 6 EAPd.

Projektis osalevad organisatsioonid:

Koordinaator:

Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž, Eesti
Kontaktisik: Riia Nelis
Tel: +372 45 34035
E-post: riia.nelis@si.edu.ee
www.ttykk.edu.ee/

Partnerid:
Tallinna Ülikool, Eesti
Kontaktisik: Triin Kallas
Tel. +372 6199554
E-post: Triin.Kallas@tlu.ee
www.tlu.ee
Eesti Maaülikool, Eesti
Kontaktisik: Tiiu Kull
Tel. +372 7311883
E-post: tiiukull@emu.ee
www.emu.ee
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Kontaktisik: Rita Viik
Tel. +372 4450537
www.ut.ee

University College Birmingham, Suurbritannia
Université Blaise Pascal, Prantsusmaa
Vidzemes Augstskola, Läti
Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulu, Soome
Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Soome
Åland University of Applied Sciences, Soome

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561