EXPRO
Virtuaalne EXPRO
Comenius
Leonardo da Vinci
Erasmus
Grundtvig
Nordplus
Kaasamise-teemalised projektid
Varasemad EXPRO-d
 

CoCare Digital

Projekti eesmärk on siirata, kohandada ja edasi arendada pädevuspõhist e-õppe keskkonda, mis sisaldab õppevahendeid õendushoolduse üldistel teemadel ja eraldi moodulit eakate hoolduse kohta. Keskkond on suunatud õendus-hooldustöötajate enesearendusvajaduste rahuldamiseks, pakkudes sealjuures kaasaegset õpikeskkonda ning rahvusvaheliselt aktsepteeritud teadmisi. Tööalase koolituse “CoCareDigital” elektrooniline keskkond on õppijatele kergesti ligipääsetav, pakkudes paindlikku õppimise aega ja kohta. Õppematerjalid on kättesaadavad e-õppe keskkonnas N@tschool, samuti CD-del ja DVDdel.

Projekt viidi läbi aastatel 2007-2009 ja selles osalesid järgmised organisatsioonid:

Koordinaator:
Ida-Tallinna Keskhaigla, Eesti
Kontaktisik: Anne Sirge
Tel: 6067 806
E-post: anne.sirge(ät)itk.ee
www.itk.ee

Partnerid:
Trisys Ltd, Küpros
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti
Residencia Montabello, Hispaania
Vilniaus Universiteto, Leedu
Koning Willem I College, Holland

Projekti koduleht: http://www.tringos.eu/cocaredigital/

 

VOGS+
Vocational Guidance Standard Model for Deaf People in Europe

Projekt tegeleb kurtide inimeste kutsenõustamisel ettetulevate erivajadustega, toetades kurte nende vajadustele ja võimetele kohandatud haridusmeetmetega, et suurendada kurtide osalusmäära tööturul ja ühiskonnas. Asjakohane kutsealane nõustamine aitab kurtidel selgusele jõuda oma võimetes ja soovides, et valida isikuomadustele vastav kutseala, omandada uusi oskusi ja uuendada teadmisi.
Projekti tulemuseks on kurtide kutsenõustamiseks loodud terviklik töövahendite komplekt, mis on välja töötatud projekti partnerite vahelises tihedas koostöös ja vastavalt täiustatud. Komplekt sisaldab järgmisi osi: uuendusliku mudeli üldine kirjeldus koos videomaterjaliga, teaduslikult kohandatud testid kurtidele, lisaks hindamis- ja tõlkimisjuhised ning juhtnöörid nõustajatele, profileerimine, igast partnerriigist pärit kutsenõustajate tandemi (kurt ja kuulja) koolitus töötamiseks VOGS+-ga ja VOGS+ koolitusprogramm edaspidiseks nõustajate koolituseks.

Projekt viidi läbi aastatel 2007-2009 ja selles osalesid järgmised organisatsioonid:

Koordinaator:
SALO Baltic International OÜ, Eesti
Kontaktisik: Kati Loo
Tel: 6263 100
E-post: estonia(ät)salo-baltic.eu
www.estonia.salo-baltic.com  

Partnerid:
Berufsförderungsinstitut Steiermark, Austria
Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit, Eesti
REFRISK, Holland
Uludag Üniversitesi, Türgi

Projekti koduleht: www.vogsplus.eu
 

Interstudy

Projekti tulemuseks on mehhatroonika e-õppekava, mille erialamoodulid on jagatud viie Euroopa ülikooli vahel. Õppekava toetab internetipõhine e-keskkond, mis võimaldab õppijal koostada personaalse õppetee, valides erialamooduleid erinevatest ülikoolidest. E-keskkond toetab lisaks õppetee koostamisele ka kogu õppeprotsessi, analüüsides õppeedukust ja teisi protsessi parameetreid. Ettevõtete vajaduste leidmiseks ja nõutavate oskuste analüüsiks on e-keskkond integreeritud INNOMET teadmusbaasiga, mis võimaldab õppijal teha valikuid arvestades tulevast tööspetsiifikat ja võimalikke töökohti.

Õppetöö toetamiseks on projekti raames välja töötatud lai skaala innovaatilisi teoreetilisi ja praktilisi abivahendeid, alates klassikalisest õpikust kuni kauglaborini. Viimane sisaldab erinevaid riistvaralisi mooduleid ning võimaldab tudengil kodus või töökohas praktiseerida ja lahendada reaalseid mikrokontrolleril põhinevaid probleeme ja neid kohe ka testida. Võimalik on juhtida erinevaid mootoreid, kasutada andureid, testida seadmetevahelist kommunikatsiooni või luua masinnägemise algoritme.
Projekti tulemused on integreeritud ühtseks paketiks nimetusega INTERSTUDY Study Kit .

Projektis osalesid järgmised organisatsioonid:

Koordinaator:
Tallinna Tehnikaülikool, Mehhatroonikainstituut, Eesti 
Kontaktisik: Raivo Sell
Tel: 6203 201
E-post: raivo(ät)ttu.staff.ee
http://mechatronics.ttu.ee/  

Partnerid:
Kutsekoda, Eesti
ITT Group, Eesti
Bochumi Rakenduskõrgkool, Saksamaa
Kreeka Regionaalarenduse Keskus, Kreeka
Mecatro Systems, Soome
Helsingi Tehnikaülikool, Soome
Kaunase Tehnikaülikool, Leedu
Kuninglik Tehnoloogiainstituut, Rootsi

Projekti koduleht: http://interstudy.ttu.ee/  

Artikkel ajakirjas Inseneeria, mai 2009 

 

Ready, Study, Go!

Projekti tulemuseks on virtuaalne e-õppe süsteem keele- ja kultuuriõpetuseks enne töökohal õppimise perioodi hotellinduse, turismi, toitlustuse ja pagari erialal. Õppematerjalis kombineeritakse erialast ja üldist sõnavara ning antakse 40 tundi üldkeelt ja 80 tundi erialast keele- ja kultuuriõpet. Materjalid on eesti, soome, prantsuse, saksa ja itaalia keeles, abikeeleks on inglise keel.

Õppematerjal on jaotatud temaatilisteks pakkideks. Igas pakis on 6-12 lehekülge, millel käsitletakse konkreetse maa kultuuri ja kombeid ning vastava eriala iseärasusi. Põhilehel on tekst ühes viiest sihtkeelest ning seda on võimalik ka kuulata. Enamasti täiendab teksti ka pildimaterjal. Lehelt leiab ka teksti tõlke inglise keeles, sihtkeele - inglise keele sõnastiku, mitmeid kultuurilisi infolinke, viiteid grammatikale ja kinnistavaid harjutusi.

Keele- ja kultuurilise õppe materjal on mõeldud välispraktikaks valmistuvatele kutseõppuritele, nende juhendajatele ning ettevõtetele, kellel on välismaa praktikante või töötajaid.

Projektis osalesid järgmised organisatsioonid:

Koordinaator: Omnia Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Soome
www.omnia.fi  

Partnerid:
Tallinna Teeninduskool, Eesti
Kontaktisik: Hele Liiv-Tellman
tel +372 525 31 53
hele.liiv(ät)teeninduskool.ee
www.teeninduskool.ee  

Adulta Oy/IDA ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, Soome
Institut des Formations en Alternance Marcel Sauvage, Prantsusmaa
Tralee Institute of Technology, Iirimaa
Istituto statale di istruzione secondaria Anrrea Barbarigo di Venezia, Itaalia
Kiezkuchen Ausbildungs GmbH, Saksamaa

Vaatlevad partnerid:
Suomen leipuriliitto ry, Soome
CFA La Chataigneraie

Projekti koduleht: www.readystudygo-project.net  

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561