EXPRO
Virtuaalne EXPRO
Comenius
Keskkonnateemalised projektid
Leonardo da Vinci
Erasmus
Grundtvig
Nordplus
Kaasamise-teemalised projektid
Varasemad EXPRO-d
 

Meeskonnatöö ja tugistrateegiad - Team Building and Support Strategies


Selle kooliarendusliku projekti kaks põhilist teemat olid meeskonnatöö ja tugistrateegiad emotsionaalsete ning sotsiaalsete erivajadustega õpilaste tõhusamaks arendamiseks.
Käsitlemist leidsid meetodid õpilaste eneseväärikustunde tõstmiseks, koolikiusamise vähendamiseks, sooliste erinevustega arvestamiseks ja grupisisese kriitilise mõtlemise arendamiseks. Meeskonnatöös keskenduti üksteise tugevate külgede avastamisele ja meeskonnatööoskuste harjutamisele. Projekti lõpuks mõisteti, et meeskonnatöö ei pruugi küll aega kokku hoida, kuid leevendab tööpingeid, tagab paremad suhted õpilastega, suurendab motivatsiooni ja soodustab õppimist kaaskolleegidelt.

Projekt viidi läbi aastatel 2006-2009 ja selles osalesid järgmised organisatsioonid:

Koordinaator: De Smalle Koolkerke, Belgia
www.desmalle.be

Partnerid:
Elva Gümnaasium, Eesti 
Kontaktisik: Triin Lingiene
Tel: +372 7301 820
E-post: triinlin(ät)elvag.edu.ee
http://elvag.edu.ee

Sorreisa Sentralskole, Norra,
Istituto Tecnico Commerciale 'Libero Grassi', Itaalia
Mansfeld- Schule, Saksamaa,
Sint-Jozefinstituut, Belgia
Zespol Szkol w Libiazu, Poola

 

Leib Euroopas - Bread 'Round Europe and...  

   

Projekti eesmärk oli uurida, kuidas jõuab leib kui peamine toiduaine meie lauale, kuidas kasvatati vilja ning kuidas valmis leib vanasti ja tänapäeval, kas ja miks on leivatoidud kasulikud.
Teemade käsitlemiseks käidi ekskursioonidel talumuuseumides, Eesti Põllumajandusmuuseumis ja viljakasvatusettevõtetes. Kooli õppekavaga haakusid teemad inimeseõpetuses ja ajaloos.
Pärast ekskursioone valmisid  piltjutustused, jutud, filmid ja slaidiprogrammid. Loodi põrandamäng leiva teekonnast põllult lauale ning koostati retseptiraamat, kus on kõigi projektis osalenud maade leivatoitude retseptid. Ühistel projektikoosolekutel tutvustati oma töö tulemusi, oma maa rahvakultuuri ja leivakultuuri, valmistati ühiselt vastuvõtva maa leiba ja leivatoite.

Projekti toimus aastatel 2007-2009 ja selles osalesid järgmised organisatsioonid:

Koordinaator:
Tallinna K. Pätsi Vabaõhukool, Eesti
Kontaktisik: Maiu Plumer
Tel: 6237 981
E-post: maiu.plumer(ät)mail.com
www.vabakool.edu.ee

Partnerid:
Grundschule Sustrum, Saksamaa
"Versme" Special Primary School-Kindergarten, Klaipeda, Leedu
Primary School Babin, Slovakkia

Projekti koduleht: http://www.bread.babinovo.sk/
Blogi: www.breadpr.blogspot.com

 

 

Coubertini akadeemia

2009. a sai Sihtasutuse Archimedes tunnustuse kategoorias "Edukas haridusalane rahvusvaheline projekt "

Projekti tulemusel valmis käsiraamat, mis annab ülevaate kaasaegsete olümpiamängude algataja, Pierre de Coubertini elust, ideedest, spordist ja selle ajaloost. Raamat jagab mõtteid, kuidas tagada vaimu ja keha harmoonilist arengut, organiseerida kooliolümpiamänge, kasutada ausa mängu põhimõtteid ja kasutada Coubertini ideesid koolitundides.

Käsiraamat „Coubertini Akadeemia
” näitab, kui tähtsad on tänapäeva elus sõprus, tolerantsus, vastastikune mõistmine ja ausa mängu põhimõtted, rõhutades moraalseid ja inimlikke väärtusi.
Raamat on leidnud laialdast kasutamist eesti koolides õppematerjalina ning seda kasutatakse rahvusvahelisel Coubertini koolide noortefoorumil õpilaste teadmiste testimisel.
Raamatus on mahukas 6 - keelne spordisõnastik (inglise, saksa, prantsuse, eesti, slovakkia, poola). Käsiraamatut tõlgitakse ka hiina keelde.

Projekt toimus aastatel 2004-2007 ja selles osalesid järgmised organisatsioonid:

Koordinaator: Pieštany Pierre de Coubertini Gümnaasium (Slovakkia)
www.gypy.sk

Partnerid:
Ülenurme Gümnaasium, Eesti
Kontaktisik: Piret Tammar/Kaire Roonurm
Tel: 7502 620
E-post: kool(ät)yle.edu.ee
www.yle.edu.ee

Pierre-de-Coubertin Gymnasium Erfurt (Saksamaa)
Tennis Academy Sopot (Poola)

Saksakeelne projekti koduleht asub SIINThe Rainbow Project

Vikerkaare projekt tegeleb võrdsete võimaluste ja erinevustega arvestamisega koolielu kõigis aspektides, sest mitmekesisus annab võimaluse muuta paremaks meie kõigi elu. Võtmealadeks on juhtkond, õpetajad, kõik kooli töötajad, keskkond, teadlikkus, kehtiv seadusandlus, hindamine, õppekava, puudega õpilaste pered.
Projekti tegevused on õppekavaga tihedalt seotud, arendades välja toimetulekukooli olustikuõpetuse osa. Projekti kaasati sidusgruppe, võimaldades neil külastada kooli ja näha rahvusvahelist koostööd läbi mitmesuguste ürituste. Toetuspartnerid olid Võru Linnavalitsus ja hoolekogu.
Arendati välja kirjasõprade võrgustik partnerkoolide vahel, kvaliteeditagamissüsteem, mis lubab kõikidel partneritel hinnata õpilaste õpitulemusi ja õpetajate teadmisi.

Projekti inglise koordinaator Ann Southern kutsuti 2008. a juulis oma töö eest erivajadustega inimeste projektidega kuninganna Elisabethi vastuvõtule.
Partnerkoolidele anti Durhami projektikoosolekul üle British Councili Rahvusvahelise kooli auhind.
Eesti projektijuht oli 2009.a Võrumaa aasta ema Reet Kangro.

Projekt toimus aastatel 2006-2009 ja selles osalesid järgmised organisatsioonid:

Koordinaator: Durham Trinity School (Suurbritannia)
www.trinityschoolnc.org/

Partnerid:
Võru Järve Kool, Eesti
Kontaktisik: Reet Kangro
Tel: 7821 473
E-post: reet.kangro(ät)vorulinn.ee
www.jarvekool.ee  

Arany János Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium (Ungari)
APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (Portugal)
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka (Poola)
Scoala Speciala-Centru de Ressurse si Documentare privind Educatia Incluziva/Integrata (Rumeenia)

Projekti koduleht: http://www.gyepe.hu/rainbow  
Koduleht on salasõnaga kaitstud. Palun võtke ühendust projekti kontaktisikuga. 

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561