Kõrgharidus
Erasmus
Erasmus Mundus
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Bologna protsess
ECTS
Diploma Supplement
Kvalifikatsiooniraamistik
Konkurss ECTSi ja DSi kvaliteedimärgile
Bologna eksperdid
Dokumendid
Kontakt
Trükised
 

Konkurss ECTSi ja DSi kvaliteedimärgile

Euroopa Komisjon korraldab kord aastas konkursi ECTSi ja DSi (label'i) kvaliteedimärgile, millest saavad osa võtta kõik Erasmuse programmis osalevad kõrgkoolid.

Taotlus (nii paberil kui elektrooniliselt) tuleb esitada riiklikule büroole (SA Archimedes, Hariduskoostöö keskus) 1.juuniks 2013, kus kohalikud eksperdid teevad esmase valiku ja vajadusel annavad soovitusi taotluste täiendamiseks. Valitud taotlused edastatakse lõpliku valiku tegemiseks Euroopa Komisjoni ekspertidele 1.oktoobriks 2013. Tulemused avaldatakse Euroopa Komisjoni programmibüroo (EACEA) kodulehel.

Juhised jm info taotlemiseks leiate Euroopa Komisjoni programmibüroo (EACEA) kodulehelt (pdf. formaadis):
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_ects_ds_en.php

Samalt kodulehelt leiate ka nimekirja nendest kõrgkoolidest, kellele varasematel aastatel omistati kas ECTSi, DSi või mõlemad kvaliteedimärgid. Kindlasti on nende seas ka teie partnerkõrgkoole.

Taotlusvormid:
ECTSi label - taotlusvorm
DSi label – taotlusvorm

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561