Programmid
Tähtajad
 

Elukestva õppe programmi 2013. a. tähtajad


Comenius

Individuaalsed koolitustoetused:

  • esimene tähtaeg - 16. jaanuar 2013
  • järgmised tähtajad: 30. aprill 2013 ja 17. september 2013

Õpetajapraktika taotlustähtaeg/taotlustähtaeg praktikandi vastuvõtuks - 31. jaanuar 2013

Regio koostööprojektid - 21. veebruar 2013

Koolide koostööprojektid - 21. veebruar 2013

Grundtvig

Individuaalsed koolitustoetused:

  • esimene tähtaeg -16. jaanuar 2013
  • järgmised tähtajad: 30. aprill 2013 ja 17. september 2013

Õpikoostööprojektid - 21. veebruar 2013

Õpiringide korraldamise projektid - 21. veebruar 2013

Eakate vabatahtlike teenistuse projektid - 28. märts 2013

Täiskasvanukoolitaja assistendi praktika  - 28. märts 2013

Leonardo da Vinci

Uuendussiirdeprojektid - 31. jaanuar 2013

Õpirändeprojektid - 1. veebruar 2013

Koostööprojektid - 21. veebruar 2013

Erasmus

Intensiivsete keelekursuste (EILC) korraldamine - 1. veebruar 2013

Kõrgkoolide mobiilsustegevused (2013/2014. õppeaastal) - 8. märts 2013

Intensiivprojektid (IP)  - 8. märts 2013

Haridusjuhtide õppelähetused 

Esimene tähtaeg - 28. märts 2013

Teine tähtaeg - 15. oktoober 2013

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561