Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Õpirändeprojektid
Uuendussiirdeprojektid
Toetatud projektid
Aruandlus ja abimaterjalid
Uuendus- ja võrgustikprojektid
Koostööprojektid
Projekti ettevalmistavad lähetused
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 

2012. a sõlmitud lepingud

TOI juhendraamat  (Project Handbook)

TOI andmestik

TOI konsolideeritud eelarve (lepingu lisa)

TOI lepingumuudatuse taotlus

TOI koordinaatori ja partneri vahelise näidislepingu vorm

TOI tööaja tabeli näidis


Projekti finantsseisu teatise vorm (esitatakse HKK-le kord aastas 15.01)

NB!

Projekti vahe- ja lõpparuande vormide saamiseks pöörduda projekti kontaktisik Ramia Allevi poole

e-kiri: ramia.allev@archimedes.ee

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561