Kõrgharidus
Erasmus
Erasmus Mundus
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Bologna protsess
ECTS
Diploma Supplement
Kvalifikatsiooniraamistik
Konkurss ECTSi ja DSi kvaliteedimärgile
Bologna eksperdid
Dokumendid
Kontakt
Trükised
 

Bologna ekspertide projekt 2011-2013

Eesti osaleb Euroopa Komisjoni algatatud Bologna ekspertide projektide seerias alates 2004. aastast. Projekti kaudu rahastatakse peamiselt Bologna protsessi nõustajate riiklike meeskondi,  keda oodatakse nii Euroopas kui siseriiklikult kaasa rääkima Bologna protsessi teemadel. Aastatel 2011-2013 on Eestis võtmeteemadeks kvaliteedi kindlustamine kõrghariduses, õpiväljundid ja õpitulemuste tunnustamine, doktoriõpe, kõrgkoolide-ettevõtete vaheline koostöö, üliõpilased ja rahvusvaheline mobiilsus, elukestva õppe propageerimine.

Projekti raames toetatakse Bologna ekspertide osalemist rahvusvahelistel valdkondlikel koolitustel ja seminaridel, siseriiklike temaatiliste seminaride ja konverentside korraldamist, kõrgkoolide nõustamist ekspertide poolt, uuringuid, analüüse, Bologna protsessiga seotud infomaterjalide valmistamist.

Euroopa Komisjoni projekti „Bologna Eksperdid“ koordineerib siseriiklikult Sihtasutuse Archimedes Hariduskoostöökeskuse kõrghariduse büroo koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.


                              

                 

     

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561