Haridusjuhtide õppelähetused
Programmi taustainfo
Õppelähetuste teemad
Õppelähetusel osalemise taotlemine
Aruandlus
Eesti osalejate statistika
Eesti korraldajate statistika
Kontakt
 

Haridusjuhtide õppelähetuste programmi Eesti osalejad 2007-2013:

Nimi

Ametikoht

Asutus

Õppelähetuse nimetus

Toimumise koht

Valdkond

Renata Moistus

huvijuht

Narva Vanalinna Riigikool

One decade of literacy initiatives

Portugal, Torres Vedras

üldharidus

Sirje Pihlap

pedagoogikaosakonna lektor

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

School of the future: how to innovate through creativity and ICT

Itaalia, Sardiinia, Iglesias

innovatsioon koolis

Mairi Mandel

õppealajuhataja; logopeed

Anna Haava nim Pala Kool

Equal sustainability: didactics for improving human development

Itaalia, Senigallia

üldharidus

Kadri Ann Salla

üldharidusosakonna peaekspert

Haridus- ja Teadusministeerium

Helping children achieve more

Suurbritannia, Lincoln

lapsekeskne õpetamine

Hille Voolaid

välishindamisosakonna asejuhataja

Haridus- ja Teadusministeerium

Developing methods to organise and teach core subjects of VET

Soome, Jyväskylä

kutseharidus

Anneli

Luik

Üldhariduse ja seire agentuuri programmijuht (ÕKVA)

Elukestva Õppe Sihtasutus Innove

ICT, e-learning and Internet for creating a social network where students and teachers can meet

Itaalia, San Salvatore Telesino, Benevento

innovatsioon koolis

Stella

Lusmägi

direktori kt

Tallinna Kiisupere Lasteaed

Continuing professional development: a sustainable and effective tool for employability

Hispaania, Madriid

tööturg

Riina

Rosar

lasteaia õppejuht

Peetri Lasteaed-Põhikool

Outdoor learning for promoting skills for active citizenship and sustainable development

Suurbritannia, Lake District National Park

õuesõpe

Irina

Tabakova

haridusteenistuse vanemspetsialist

Narva Linnavalitsuse kultuuriosakond

Education of marginalised and socially-excluded groups in small cities and rural areas

Slovakkia, Hnušt'a

maakoolide juhtimine

Pille

Liblik

üldharidus-osakonna asejuhataja (õppekava)

Haridus- ja Teadusministeerium

Support for teachers in shaping civic attitudes among pupils

Poola, Kielce

õpetajakoolitus

Anne Arrak

direktor

Valga Jaanikese Kool

Special needs education in autonomous region of Madeira

Portugal, Madeira, Funchal

erivajadused

Helen Pärk

õppealadirektor

Tallinna Polütehnikum

Professional development of teachers in Scotland

Suurbritannia, Edinburgh

õpetajakoolitus

Malle Nei

juhataja

Multilingua Keelekeskus

Lifelong learning – Public language education for adults in Europe

Hispaania, Santiago de Compostela

keeleõpe

30. aprilli 2009.a taotlustähtajaks ootasime Eesti haridusspetsialistidelt taotlusi osalemaks haridusjuhtide õppelähetustel 2009/2010 õa. Eestile eraldatud 28-le stipendiumikohale laekus 54 taotlust. 28 toetusesaajat valiti välja juunis. Programmi eelarve 43 000 eurot võimaldab toetada lisaks veel 3 reserviinimest, seega kokku toetame 2009/2010 õa-l 31 Eesti haridusjuhi õppelähetust Euroopa riiki.

2009/2010 õppeaasta toetusesaajad õppelähetuste teemade kaupa: 

Töövõimekuse õpetamine

Sirje REKKOR
Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakooli direktor
Õppelähetus „Education for rural tourism at college and university levels“
Poolas; 7.-11.sept. 2009

Aive ANTSON
Tallinna Teeninduskooli kaubandusvaldkonna juhtivõpetaja
Õppelähetus „Workplace learning“
Hollandis; 21.-24.sept. 2009

Kaja HIIS
Kärdla Linnavalitsuse kultuuri- ja haridusosakonna juhataja
Õppelähetus „Cultural heritage and media: a key to employability“
Itaalias; 28.sept - 2.okt. 2009

Rein OSELIN
Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor
Õppelähetus „Diversification of agricultural VET in rural areas“
Austrias; 25.-28. mai 2010


Suundumused ja väljakutsed elukestva õppe strateegiates

Ingrid HUNT
Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimistalituse juhataja
Õppelähetus „General study and evaluation of our education system“
Itaalias; 14.-18.sept. 2009

Siilas KASK
Kohila vallavalitsuse haridusnõunik
Õppelähetus „Challenges in implementing long-lasting lifelong learning policies“
Rootsis; 30.nov – 4.dets. 2009

Merle VARIK
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arendusprorektor
Õppelähetus „Real estate: lifelong learning, research and mediation“
Prantsusmaal; 1. – 3. dets. 2009


Õpetaja ja koolitaja ameti atraktiivsuse hoidmine ja juhtimisoskuste parandamine

Airi BROBERG
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppealajuhataja
Õppelähetus „The professional profile of teachers today“
Hispaanias; 28.sept. - 2.okt. 2009

Meelis KOND
Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse direktor
Õppelähetus „Assuring quality and improvement in the teaching profession“
Türgis; 5.-9.okt. 2009

Rait LAATSIT
Emmaste Põhikooli direktor
Õppelähetus „School management in the autonomous region of Madeira“
Portugalis; 22.-26. veebr. 2010

Kersti TÜRK
Endine Tartu Erakooli direktor
Õppelähetus „Leadership’s role - A way to improve“
Itaalias; 9.-12. märts 2010

Riina VEIDENBAUM
Narva Kutseõppekeskus õppedirektor
Õppelähetus „Opportunities and demands: headmasters and school development“
Saksamaal; 14.-18. juuni 2010

Siiri LEPASAAR
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert
Õppelähetus „Violence between problem and challenge“
Rumeenias; 19.-23.okt. 2009

Viktor MUULI
Luunja Keskkooli hoolekogu esimees
Õppelähetus „School’s success in involving parents and families“
Türgis; 26.-30. aprill 2010

Mihkel KÜBAR
Põlva Maavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna nõunik
Õppelähetus „Effective cooperation between education institutions and external partners for participative learning communities“
Türgis; 24.-28. mai 2010


Haridusele juurdepääsu, võrdsuse, kvaliteedi ja tõhususe parandamine

Luule NIINESALU
Peetri Lasteaed-Põhikooli direktor
Õppelähetus „Efficacy of teaching and learning in a changing school“
Itaalias; 16.-20.nov. 2009

Helve MANDZOLO
Paldiski Gümnaasiumi direktor
Õppelähetus „Lutter contre l’échec scolaire dans les banlieues fragiles“
Prantsusmaal; 8.-12. veebr. 2010

Leho LILLEORG
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli erialaosakonna juhataja
Õppelähetus „Prevention of early school-leaving in VET“
Hollandis; 22.-25. märts 2010

Maire KALJUVEER
Tallinna Lasteaia Pallipõnn juhataja
Õppelähetus „Access to pre-primary education“
Belgias; 22.-26. märts 2010

Jana TREIER
Tartu Lasteaia Meelespea juhataja
Õppelähetus „Pre-primary classes in the primary school system“
Türgis; 19.-23. aprill 2010

Urmas VEEROJA
Haanja-Ruusmäe Põhikooli direktor
Õppelähetus „Quality in teacher training“
Hispaania; 19.-23. aprill 2010

Jaako LINDMÄE
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna peaekspert
Õppelähetus „Implementation of quality assurance in technical and vocational schools“
Rumeenias; 10.-14. mai 2010

Hille VOOREMÄE
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja
Õppelähetus „Evaluation policy in Czech education system“
Tšehhis; 17.-21. mai 2010

Kertu TÕNISTE
Sookure Lasteaia juhataja asetäitja
Õppelähetus „Ensuring quality and equal opportunities in pre-school education“
Türgis; 24.-28. mai 2010

Margery LILIENTHAL
Haabneeme Lasteaia Päikeseratas juhataja
Õppelähetus „Firm foundations – Creating success in the early years“
Suurbritannias; 7.-11. juuni 2010

Põhioskused kõikidele

Silver PRAMANN
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse kultuuri- ja noorsootöö üksuse juht
Õppelähetus „Intercultural education and social inclusion: the new European house“
Itaalias; 14.-18.dets. 2009

Nade˛da TŠERKAŠINA
Narva Humanitaargümnaasiumi direktor
Õppelähetus „Creative education – Stimulus for lifelong learning“
Leedus; 12.-15. aprill 2010

Anna ANTSON
Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse vanemspetsialist
Õppelähetus „Urban education for creative cities“
Suurbritannias; 19.-23. aprill 2010

Kaja Laanmäe
Merivälja Kooli direktor
Õppelähetus „Environmental education in primary and secondary schools“
Kreekas; 26.-30. aprill 2010

Jaak VILLER
Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja
Õppelähetus „The CLIL approach in a bilingual environment“
Hispaanias; 10.-14. mai 2010


Ühiste meetodite, põhimõtete ja raamistike rakendamine elukestvas õppes Euroopas

Tõnu ARMULIK
Tallinna Ehituskooli täiskasvanute koolituse osakonna juhataja
Õppelähetus „Strengthening recognition of knowledge and skills throughout lifelong learning“
Portugalis; 25.-29. jaan. 2010 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561