Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Rahastatud projektid
2013. a. rahastatud projektid
2012. a rahastatud projektid
2011. a rahastatud projektid
2010. a rahastatud projektid
2009. a. rahastatud projektid
2008. a rahastatud projektid
2007.a. rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 

2009. a. rahastatud projektid

Õpirändeprojektid
6. veebruari tähtajaks laekus 62 õpirändeprojekti taotlust, mis oli ligi 13% rohkem kui eelmisel aastal. Kokku taotleti toetust 821 välispraktikale või -lähetusele kogusummas üle 2,3 miljoni euro.
Kutseõppeasutuste õpilaste praktikaprojekte laekus 27 (2008 oli 20). Märkimisväärselt tõusis ka töötajate praktikaprojektide arv – 12 (2008 oli 7). Kutseõppeasutuste töötajate lähetusprojektide taotlusi esitati eelmise aastaga võrreldes veidi vähem – 23. Tehnilise kontrolli läbis edukalt ja hindamisele saadeti kokku 61 õpirändeprojekti taotlus.

24. aprillil kinnitas Hariduskoostöö keskuse kutsehariduse büroo nõukogu ekspertide hinnangud Leonardo da Vinci programmi õpirändeprojektidele. Rahastamisele läheb 21 kutsekoolide õpilaste (IVT), 9 tööturul osalevate inimeste (PLM) ja 18 kutsehariduse spetsialistide (VETPRO) projekti. Nõukogu otsustega suunati varunimekirja 4 taotlust.
2009 rahastatud õpirändeprojektide nimekiri asub siin.

Koostööprojektid
Koostööprojektide taotluste arv tegi eelmise aastaga võrreldes rekordilise 31% tõusu. 20. veebruari tähtajaks laekus 38 koostööprojekti taotlust (2008 oli 29) kogusummas 620 000 eurot, nende hulgas on 5 Eesti organisatsiooni koordinaatoritena.

Kokku oli miinimumnõuetele vastanud koostööprojekte Euroopas hindamisel 361.
Miinimumnõuetele vastanud Eesti organisatsioonide taotlusi oli 36, hinnatud taotlusest kiideti heaks 13 (37%) kogusummas 191 000 €. 4 valitud projekti koordineerib Eesti organisatsioon.
Eesti toetusesaajad paiknesid üldises pingereas kohtadel vahemikus 2. - 104.

2009 rahastatud koostööprojektide nimekiri asub siin.

Uuendussiirdeprojektid
8-st ettevalmistamisel olnud uuendussiirdeprojektist jõudis 27. märtsi tähtajaks oma taotluse esitamisvalmiks 4 uuendussiirdeprojekti taotlejat. Uuendussiirdeks taotletakse kokku üle 750 000 euro.
Projektitaotlused on ekspertide käes hindamisel. Õpirändeprojektide tulemused teatame aprilli lõpus, koostööprojektid, mille pingerida koostatakse Euroopa Komisjoni juures, saavad tulemused teada juuli lõpus ja uuendussiirdeprojektide rahastamisotsus kinnitatakse augustiks.
 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561