Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Õpirändeprojektid
Uuendussiirdeprojektid
Uuendus- ja võrgustikprojektid
Koostööprojektid
Projekti ettevalmistavad lähetused
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 

Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas. Programm on pakkunud rahvusvahelise koostöö võimalusi kutsehariduse valdkonnas alates 1995. aastast, Eestis alates 1998. aastast. 

Leonardo da Vinci (1452 - 1519) oli Itaalia maalikunstnik, joonistaja, skulptor, arhitekt, insener,   loodusteadlane ning leiutaja. Universaalse geeniusena on Leonardol silmapaistvaid saavutusi mitmes valdkonnas. Maalikunsti kõrval tegeles ta ka tehnikaalaste, arhitektuuriliste ja loodusteaduslike uurimustega. Ta elas ajal, mil Euroopa janunes uute teadmiste järele, kuid ei saanud kunagi ametlikku haridust. Siiski joonistas ta sajandeid oma ajast ette rutates helikopterite, tankide ja vesirataste kavandeid.

Leo

Programmi kaudu soovitakse tõsta koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti, parandada esmases kutseõppes ja jätkuõppes osalejate liikuvust ning soodustada uuenduslike kogemuste levikut kutsehariduse vallas. Selles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki; Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Türgi ning  Horvaatia.

Programm toimib rahvusvaheliste projektide kaudu.

Taotlusi võivad esitada:
- asutused või organisatsioonid, kes pakuvad õppimisvõimalusi kutsehariduse valdkonnas;
- kutsehariduse ja -koolitusega seotud ühendused;
- ettevõtted ja teised tööturu osapooled, sealhulgas kaubanduskojad ja kutsealaliidud;
- elukestva õppe mis tahes tahuga seotud nõustamis- ja teabeteenuseid pakkuvad asutused;
- kutsehariduse ja -koolitusega seotud süsteemide eest vastutavad asutused kohalikul,
   piirkondlikul ja riiklikul tasandil;
- elukestva õppe küsimustega seotud uurimiskeskused ja -asutused;
- kõrgkoolid;
- mittetulundusorganisatsioonid, vabaühendused ja valitsusvälised organisatsioonid.

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561