Keeleõpe
Euroopa keeleõppe tunnuskiri
Sündmused
Euroopa Keeltepäev 2011
Euroopa Keeltepäev 2010
Euroopa keeltepäev 2009
Euroopa keeltepäev 2008
ELLE konverents
 

  

 

 

 

 

Rahvusvaheline konverents ja keeleõppe tunnuskirjaga autasustatud projektide tulemuste näitus "Creativity in Language Teaching – Language Teaching for Creativity" toimus 16.-17. aprillil 2009 Tallinnas.

Keeleõppe Euroopa tunnuskiri on Euroopa Komisjoni algatus, millega rõhutatakse keeleõppe tähtsat osa üksikisiku ja kogu ühiskonna arengus. Koostöös riikide haridusministeeriumidega tunnustab Euroopa Komisjon igal aastal keeleõppealaste uuenduslike projektide tulemusi ja aktiivseid tegijad.
Heaks tavaks on saanud, et tunnustatud projektides väljatöötatud keeleõppematerjale ja vahendeid tutvustatakse laiemale avalikkusele üleeuroopaliste konverentside-näituste kaudu. Euroopa Komisjon, Haridus- ja Teadusministeerium ning Sihtasutus Archimedes korraldasid Tallinnas rahvusvahelise konverentsi Creativity in Language Teaching - Language Teaching for Creativity.  Konverentsil ja selle raames toimuval näitusel osalesid keeleõppega seotud asutused Euroopast kokku viiekümne väljapanekuga.

Konverentsi juhtis ja ettekandega esines Euroopa Komisjoni mitmekeelsuse osakonna juhataja Harald Hartung. Ülevaate keeleõppe olukorrast Eestis andis Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik Tõnu Tender.

Konverentsi peaesinejaks oli Jyväskylä Ülikoolis töötav David Marsh, Euroopa juhtiv spetsialist mitmekeelsuse alal, kes tutvustas uurimust "Mitmekeelsuse osa loovuses". Konverentsi raames oli avatud näitus, kus huvilistele tutvustati viitkümmet Euroopa tunnuskirjaga autasustatud projekti. Ettevõtmise korraldasid Euroopa Komisjon, Haridus- ja Teadusministeerium ning SA Archimedes.


17. aprillil oli näitus avatud laiemale publikule.  Keeleõppehuvilistel oli võimalik  tutvuda Euroopa riikides parimateks pärjatud projektide ning nende autoritega. 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561