Täiskasvanuharidus
Grundtvig
Statistika
Õpikoostöö projektid
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Täiendkoolitus
Koolituskursused
Õppevisiidid
Uued tegevused
Üritused
 

Ülevaade Euroopa elukestva õppe programmi täiskasvanuhariduse allprogrammi Grundtvig õpikoostöö projektide toetusesaajatest aastal 2007

2007. aastast jätkas Grundtvigi programm tegevust uue Euroopa elukestva õppe programmi osana (2007 - 2013), mis vahetas välja senise Socrates programmi (2000 - 2006).

2007. aasta 30.märtsi tähtajaks laekus Hariduskoostöö keskuse täiskasvanuhariduse büroole 48 Grundtvigi õpikoostööprojekti taotlust, millest 15 olid jätkuprojektid ja 33 uued projektid. Taotluste arv on võrreldav eelmise aasta mahuga. Laekunud taotluste hulgas oli 7 projekti, mille puhul Eesti asutused astuvad üles koordinaatoritena (2 neist jätkuprojektid ja 5 täiesti uut projekti).
Täiskasvanuhariduse programmi nõukogu otsustas vastavalt ekspertide antud punktisummadele kujunenud projektide pingereale heaks kiita 20 taotlust (neist 13 jätkuprojekti taotlused, 7 uued alustavad projektitaotlused); 10 taotlust jäid reservnimekirja, 18 taotlust ei toetatud. Pärast konsultatsioone teiste riikide büroodega langesid 2 toetust saanud projekti siiski välja – Pärnu Kutsehariduskeskus ja Eesti Naisliit (piisav arv partnereid ei saanud toetust), kuid reservnimekirjast õnnestus kahele projektile toetus eraldada – MTÜ ETNA Eestimaal ja MTÜ EstYes. Kokku eraldati 20 projekti toetamiseks 185 000 EUR ehk 2 894 621 EEK.

2007. aasta taotlusvooru otsuseid mõjutas kindlasti ka uue programmi raames muutunud õpikoostööprojektide toetuste eraldamise kord – nüüdsest jagatakse projektidele vaid kahe-aastaseid toetussummasid, mis on eelnevalt riiklike büroode poolt kindlaksmääratud ühekordsed toetused (ja mille jagamine n reisi- ja põhitoetuse vahel on toetusesaaja otsustada). Samas andis see võimaluse toetusesaajate arvu lihtsamini ette planeerida. 2007.a. kujunes „üleminekuaastaks“ ka selles mõttes, et lisaks uutele ja sel aastal alustavatele projektidele, esitasid taotluseid ka need, kes olid projektidega alustanud programmis Socrates ning soovisid nüüd jätkutoetuse teel oma tegevused lõpule viia.

Peaaegu pooled projektitoetuste taotlejatest olid taas Tallinnast ja Harjumaalt. Erakordseks võib pidada aga seda, et toetusesaajatest 2/3 pärinevad väljastpoolt Tallinna, eriti Võru- ja Tartumaalt. Nii taotlejate kui toetusesaajate seast võib programmile iseloomulikult leida kõige rohkem erinevaid mittetulundusühinguid. Toetusesaajate seas on senisest vähem kõrgkoole ja kutseõppeasutusi ning rõõm on tõdeda, et senisest enam on esindatud vabaharidusliku täiskasvanukoolitusega tegelevaid asutusi.
Õpikoostöös käsitletavate teemade ring on lai nagu ikka. Üldistusena võib siiski öelda, et enamjaolt soovitakse projektitoetuse abil tagasi õppimise juurde tuua vähemotiveeritud inimesi (maa- ja vähemarenenud piirkondade elanikud, väiksemate võimalustega isikud – töötud, eakad, erivajadustega inimesed, üksikvanemad). Viisid, kuidas projektitaotlejad oma eesmärke ellu viia soovivad, on aga erinevad. Samuti võib öelda, et varasemast enam on esile kerkinud lastevanemate hariduse ja kultuuri ning ettevõtlusega seotud teemad. Eks olnud ka üheks üle-Euroopaliselt eelistatud teemaks 2007.a. kultuuridevaheline dialoog. Uute, varem esindamata teemade seast võiks esile tõsta – eakate vabatahtlikku teenistust välismaal ja täiskasvanud õppija nädala edukuse hindamise läbiviimist.

Eesti asutuse poolt koordineeritav uus projekt

2-aastase projekti elluviimiseks (2007 - 2009) on Eesti asutusele toetusesummaks eraldatud 13 000 EUR (203 406 EEK).

Jkn.

Toetusesaaja

Projekti nimi

Teised partnerriigid

1

SA Tartu Rahvaülikool

Explore, Conserve and Share Your Culture to keep culture alive

Türgi, Soome

Uued projektid (Eesti asutused osalevad partneritena)

2-aastase projekti elluviimiseks (2007 - 2009) on Eesti asutusele toetusesummaks eraldatud 13 000 EUR (203 406 EEK).

Jkn. Toetusesaaja Projekti nimi Teised partnerriigid
1 Tallinna Linnamuuseum European cultural heritage: a tapestry of resources towards participation and integration Iirimaa, Taani, Küpros, Ungari, Türgi, Rootsi (2 asutust)
2 MTÜ Hea Algus European Dimension in
Parent Education (EDIPE)
Läti, Kreeka, Leedu, Sloveenia, Slovakkia
3 Saaremaa Õppekeskus SMS 4 EU - study, meet, share for equal uniqueness Tšehhi, Saksamaa, Bulgaaria, Iirimaa, Itaalia, Suurbritannia
4 MTÜ ETNA Eestimaal ECUL, How to get cultural and environmental elements to strengthen rural tourism Soome (2 asutust), Itaalia, Läti, Poola
5 Võru Täiskasvanute Gümnaasium ALWE - Adult Learners Week Evaluation Holland, Soome
6 MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES VoluntLearning Itaalia, Saksamaa

Jätkuprojektid (Eesti asutused koordineerivad) 

Jkn. Toetusesaaja Projekti nimi Teised partnerriigid Eesti asutusele projekti lõpule viimiseks eraldatud toetus
1 MTÜ Siksali Arendusselts CULTOUR - Cultural Tourism Development Itaalia, Läti 8 000 EUR (125 173 EEK) - perioodiks 2007-2009
2 Eesti Täiskasvanute
Koolitajate Assotsiatsioon
ANDRAS
Adult Learners Forum (ALF) Itaalia, Portugal, Kreeka, Hispaaia 6 500 EUR (101 703 EEK) - periodiks 2007-2008
3 Tartu Ülikooli Narva Kolledž Second Language -
Key into Society
Itaalia, Norra 6 500 EUR (101 703 EEK) - perioodiks 2007-2008

 Jätkuprojektid (Eesti asutused osalevad partneritena)

Jkn. Toetusesaaja Projekti nimi Teised partnerriigid Eesti asutusele projekti lõpule viimiseks eraldatud toetus
1 MTÜ Keila-Joa Õppekeskus Literacy through Legends Suurbritannia, Itaalia, Türgi 13 000 EUR (203 406 EEK) - perioodiks 2007-2009
2 Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia MEMENTO Suurbritannia, Belgia, Kreeka, Hispaania, Poola 6 500 EUR (101 703 EEK) - perioodiks 2007-2008
3 Paide Linnavalitsus Learning Landscape - a New Approach to Regional Adult Education in Europe Saksamaa, Leedu, Soome, Hispaania 6 500 EUR (101 703 EEK) - perioodiks 2007-2008
4 Young Teachers SIG An Intercultural Approach to Learning Foreign and Second Languages in Europe Hispaania, Saksamaa, Türgi, Tšehhi, Suurbritannia, Austria 4 000 EUR (62 586 EEK) - perioodiks 2007-2008
5 Eesti Afaasialiit LAPH - Learning and APHasia Rootsi (2 asutust), Soome, Iirimaa, Itaalia, Holland (2 asutust) 6 500 EUR (101 703 EEK) - perioodiks 2007-2008
6 Tõrva Linnavalitsus Digiteach

Belgia, Tšehhi, Taani, Poola, Hispaania

6 500 EUR (101 703 EEK) - perioodiks 2007-2008
7 MTÜ Naiskoolituse Keskus PLESES – Parental Leave
Experience & Skills for
Enterprises and Society
Saksamaa, Austria, Itaalia 13 000 EUR (203 406 EEK) - perioodiks 2007-2009
8 MTÜ Eesti Ellujäämisselts The Nature of Learning:
Taking Learning Outdoors
Suurbritannia, Leedu, Belgia, Türgi, Saksamaa 6 500 EUR (101 703 EEK) - perioodiks 2007-2008
9 Riiklik
Looduskaitsekeskus
Hiiu-Lääne regioon
LANDMARK Austria (2 asutust), Belgia, Hispaania, Itaalia 4 000 EUR (62 586 EEK) - perioodiks 2007-2008
10 Viljandi Linnaraamatukogu PULSE - Perceptions and
Understanding through
Life Stories in Europe
Saksamaa, Soome, Taani, Suurbritannia 6 500 EUR (101 703 EEK) - perioodiks 2007-2008

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561