Valdkonnad
ERASMUS+
Üldharidus
Kutseharidus
Kõrgharidus
Täiskasvanuharidus
Keeleõpe
Haridusjuhtide õppelähetused
Euroopa haridusteabe võrgustik EURYDICE
EXPRO
NORDPLUS Põhja- ja Baltimaade koostöö
EMP Norra stipendiumiprogramm
Partneriotsing
Koostöö kuldõun
Sündmused
Elukestva õppe programmi tulemused
 

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM ÕPETAJAKOOLITUSE STIPENDIUMI PROGRAMM
Taotlemise tähtaeg oli 5.detsember 2011

                                   Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 5.jaanuril 2012.


Õpetajakoolituse stipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist ja tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas. Stipendiumiga soovitakse motiveerida õpetajatööks andekaid üliõpilasi õpetajakoolituse erialadele kandideerima ja õpetajakutset omandama.

Stipendiumi sihtrühm
Stipendiumi võivad taotleda Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud ning siin alalise elamisloaga viibivad isikud, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks ja kutseõpetajaks vastavate standardite tähenduses õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavagruppi kuuluvatel õppekavadel. Sihtrühmaks on ka looverialade üliõpilased, kes osalevad aktiivselt laulu- ja tantsupeo pedagoogilises protsessis.
2011.a on eelistatud sihtgrupp loodus-, täppis- ja tehnoloogia õpetajakoolituse õppekaval õppivad üliõpilased.

Stipendiumi suurus
Stipendiumide suurus ja arv määratakse stipendiumi nõukogu otsusega eelarveaasta võimaluste piires. Ühe stipendiumi suurus 2011/2012. õppeaastal on 1278 €.

Valikupõhimõtted
Stipendiumi saavad taotleda immatrikuleeritud üliõpilased, kes õpivad nii päevases kui avatud ülikooli õppes magistritasemel alates esimest õppeaastast ning bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse tasemel alates teisest õppeaastast. Stipendiumide määramisel arvestatakse eelkõige:

1) õpetajakoolituse üliõpilaste valiku puhul taotleja õppeedukust ja motiveeritust töötamaks õpetajana ning taotleja kogemust ja panust vastava kutseala arendamisse;

2) looverialade üliõpilaste valiku puhul õppimist õppekaval, mis valmistavad ette muusika- ja tantsuspetsialiste, laulu- ja tantsupeo kogemust ning taotleja aktiivset kaasatust laulu- ja tantsupeo pedagoogilisse protsessi;

3) Taotluste hindamisel rakendatakse eraldi koefitsienti päevases õppevormis, teise aasta magistriõppes, integreeritud õppekava 5-aastasel, loodus-, täppis- ja tehnoloogia õppekaval õppivatele üliõpilastele , esmakordsetele taotlejatele ning üliõpilastele, kes on osalenud õpirändes (Erasmus, Comenius, minimaalselt 3 kuud).
4) Hindamisele võetakse taotlused, kus taotleja kaalutud keskmise hinne on vähemalt 3,5.

Taotlemine
Stipendiumi taotlusvorm täidetakse online Sihtasutuse Archimedes hariduskoostöö keskuse kodulehel ja esitatakse hiljemalt 5.detsembril 2011.

Lisaks taotlusvormile esitatakse akadeemilises üksuses kinnitatud õppeinfosüsteemi väljavõte õppetöö tulemustest koos keskmise hindega (üle positiivsete tulemuste). Magistriõppe esimese aasta üliõpilased esitavad õppeosakonnas kinnitatud eelmise õppeastme akadeemilise õiendi

Väljavõte saadetakse e-posti aadressil made.kirtsi@archimedes.ee või tavapostiga aadressil:
Hariduskoostöö keskus
SA Archimedes
L. Koidula 13a
10125 Tallinn
Märgusõna opstip

Hiliseim saatmise kuupäev on 5.12.2011
Stipendiumi nõukogul on õigus taotleja poolt esitatud andmeid kontrollida ja valeandmete esitamisel taotlus konkursilt kõrvaldada.
Vali taotlusvorm:

Õpetajakoolituse üliõpilasele;

Õppima asunud tegevõpetajale;

Laulu- ja tantsupeo pedagoogilises protsessis osalejale

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561