Täiskasvanuharidus
Grundtvig
Statistika
Õpikoostöö projektid
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Täiendkoolitus
Koolituskursused
Õppevisiidid
Uued tegevused
Üritused
 

Ülevaade Socrates programmi Grundtvig õpikoostöö projektide toetusesaajatest aastal 2006

2006. aasta 1. märtsi tähtajaks laekus Grundtvig 2 allprogrammi raames Socrates Eesti büroole 50 projektitoetuse taotlust, millest 16 olid jätkuprojektid ja 34 uued projektid. Tegemist oli läbi aegade suurima taotluste arvuga (mahu kasv võrreldes eelmise aastaga 11%). Esitatud taotlustest 7 olid Eesti asutuste poolt koordineeritavad projektid (6 neist jätkuprojektid ja 1 uus projekt).

Grundtvig programmi nõukogu kiitis heaks 35 projektitaotlust (neist 15 jätkuprojektid ja 20 uued projektid). Rahvusvahelise kooskõlastuse tulemusel langes kahjuks välja veel 2 projektitaotlust, esitajateks Tallinna Rahvaülikool ja Paide Kutsekeskkool. Seega jäi 2006.a. lõplikuks toetust saanud õpikoostöö projektide koguarvuks 33.

Eesti asutuse poolt koordineeritav uus projekt

Projekti nime alt avaneb ka lühike projekti tutvustus.
Jkn. Toetusesaaja Projekti nimi Eesti asutusele 2006/2007
eraldatud toetus (EUR/EEK)
1 MTÜ Siksali Arendusselts CULTOUR - Cultural Tourism Development 5 803 EUR (90 797 EEK)

Uued projektid (Eesti asutused osalevad partneritena)

Projekti nime alt avaneb ka lühike projekti tutvustus.
Jkn. Toetusesaaja Projekti nimi Eesti asutusele 2006/2007 eraldatud toetus (EUR/EEK)
1 MTÜ Viljandimaa Singel Systems of Integration of People with Disabilities (PWD) into Labour Market 6 166 EUR (96 477 EEK)
2 MTÜ Karre-Klubi Adult Education:The Quality Approach 4 827 EUR (75 526 EEK)
3 Eesti Infotehnoloogia SA SPIN COLOR - The PIG project SPecific Experiences IN Collaborative woRk
using ICT - Photographic Internet
6 749 EUR (105 599 EEK)
4 Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit Deaf are not Deaf 6 828 EUR (106 835 EEK)
5 VAT Teater Other Ways of Learning 6 353 EUR (99 403 EEK)
6 MTÜ Eesti Ellujäämisselts The Nature of Learning:
Taking Learning Outdoors
5 136 EUR (80 361 EEK)
7 Rakvere Kutsekeskkool U.R.O.P.E. (United Research of People of Europe) 7 082 EUR (110 809 EEK)
8 MTÜ Keila-Joa Õppekeskus Literacy through Legends 4 253 EUR (66 545 EEK)
9 Eesti Afaasialiit LAPH - Learning and APHasia 6 433 EUR (100 655 EEK)
10 MTÜ Naiskoolituse Keskus Parental Leave Experiences and Skills for Enterprises and Society 5 350 EUR (83 709 EEK)
11 MTÜ Rahvakunsti Klubi SHARING - Sharing Experiences in
Learning Local Arts and Crafts
6 477 EUR (101 343 EEK)
12 Viljandi Linnaraamatukogu PULSE - Perceptions and Understandings
through Life Stories in Europe
4 940 EUR (77 294 EEK)
13 Paide Linnavalitsus Learning Landscape -
a New Approach to Regional Adult Education in Europe
5 226 EUR (81 769 EEK)
14 Tallinna Ülikooli Võrdleva Kirjanduse Õppetool Making Womens History Visible
in Europe - MWHV
5 643 EUR (88 294 EEK)
15 Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia MEMENTO 5 136 EUR (80 361 EEK)
16 Tartu Ülikooli Narva Kolledž Second Language - Key into Society 6 863 EUR (107 383 EEK)
17 Tõrva Linnavalitsus Digiteach 5 657 EUR (88 513 EEK)

Jätkuprojektid (Eesti asutused koordineerivad)

Projekti nime alt avaneb ka lühike projekti tutvustus.
Jkn. Toetusesaaja Projekti nimi Eesti asutusele 2006/2007 eraldatud toetus (EUR/EEK)
1 ETKA ANDRAS Adult Learners Forum (ALF) 5 039 EUR (78 843 EEK)
2 Murru Vangla Experientia Docet 6 013 EUR (94 083 EEK)
3 Eesti Külaliikumine Kodukant GRESE - Grundtvig Experiences in Supporting Entrepreneurial Training to Disadvantaged Groups 6 850 EUR (107 179 EEK)
4 Narva Kutseõppekeskus OPEN WINDOWS - a Way to Improve Learning Methods and Cultural Awareness of Adult Learners 6 760 EUR (105 771 EEK)
5 OÜ Sugesto European Language Teaching Exchange 6 729 EUR (105 286 EEK)
6 Tartu Rahvaülikool Health Awareness Among Parents 6 270 EUR (98 104 EEK)

Jätkuprojektid (Eesti asutused osalevad partneritena)

Projekti nime alt avaneb ka lühike projekti tutvustus.
Jkn. Toetusesaaja Projekti nimi Eesti asutusele 2006/2007 eraldatud toetus (EUR/EEK)
1 Eesti Tervishoiu Muuseum New Approaches to Nutritional Education in the Museums 4 877 EUR (76 308 EEK)
2 J.Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse Keskus Empowering Rural Consumer (EmRuCo) 3 180 EUR (49 756 EEK)
3 Luua Metsanduskool AENERT - The Adult Education Network in the Field of
Ecological and Rural Tourism
5 633 EUR (88 137 EEK)
4 Riiklik Looduskaitsekeskus, Hiiu-Lääne Regioon (Matsalu Rahvuspark) LANDMARK 3 896 EUR (60 959 EEK)
5 Young Teachers SIG Foreign and Second
Languages in Europe
4 076 EUR (63 776 EEK)
6 Tallinna Vangla Roots 3 234 EUR (50 601 EEK)
7 Kuressaare Ametikool Bringing E-Learning to Life - BELL 5 802 EUR (90 782 EEK)
8 Rääma Noorte Ühing Noorus Pärnu Rahvaülikool Recording Memories and Traditions for the Future 4 602 EUR (72 006 EEK)
9 Kadrioru Kunstimuuseum MAESTRO - Multipliers in Adult Education - STRuctures and Organisation 5 980 EUR (93 567 EEK)


 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561