Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Rahastatud projektid
2013. a. rahastatud projektid
2012. a rahastatud projektid
2011. a rahastatud projektid
2010. a rahastatud projektid
2009. a. rahastatud projektid
2008. a rahastatud projektid
2007.a. rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 

2008. aastal rahastatud projektid

 24. aprillil kinnitas Hariduskoostöö keskuse kutsehariduse büroo nõukogu ekspertide hinnangud Leonardo da Vinci programmi õpirändeprojektidele. Õpirändeprojektide taotlusi esitati 1 715132 € eest, jagamisele läks 803 000 € ehk finantseeriti 46,8 % esitatud taotlustest.
Miinimumkriteeriumidele vastas 20 kutseõppeasutuste õpilaste (IVT) taotlust, 7 ettevõtete töötajate (PLM) taotlust ja 29 kutsehariduse spetsialistide (VETPRO) taotlust, neist läheb rahastamisele vastavalt 9 (IVT), 5 (PLM) ja 19 (VETPRO) projekti. Nõukogu otsustas suunata varunimekirja 15 taotlust.
IVT meetmes läks jagamisele 415000 € ( 6 493 339 EEK ), PLM meetmes 100555€ (1 573 344 EEK) ja VETPRO meetmes 287445€ (4 497 537 EEK).

2008 rahastatud õpirändeprojektide nimekiri asub siin.
 
Häid uuendussiirdeprojekte oli 2008. aastal rohkem, kui me finantseerida saime – positiivse hinnetepiiri ületas seitsmest esitatud taotlusest kuus. Nendele, kelle taotlus möödunud aastal kõrvale jäi, soovitame ekspertide märkusi arvesse võttes puudujäägid kõrvaldada ja see uuesti esitada – kõik projekti-ideed olid realiseerimist väärt.

2008 rahastatud uuendussiirdeprojektide nimekiri asub siin.

24. augustil kinnitas Hariduskoostöö keskuse kutsehariduse büroo nõukogu ekspertide hinnangud Leonardo da Vinci programmi koostööprojektidele.
Kokku oli koostööprojekte Euroopas hindamisel 328 taotlust. Eesti organisatsioone osales 29 taotluses, miinimumkriteeriumidele vastas neist 24.
24 hinnatud taotlusest kiideti heaks 9 projekti (38%) kogusummas 137 000 €. 2 projekti koordineerib Eesti organisatsioon.
Eesti toetusesaajad paiknesid üldises pingereas kohtadel vahemikus 15. - 80.

2008 rahastatud koostööprojektide nimekiri asub siin.

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561