Haridusjuhtide õppelähetused
Programmi taustainfo
Õppelähetuste teemad
Õppelähetusel osalemise taotlemine
Aruandlus
Eesti osalejate statistika
Eesti korraldajate statistika
Kontakt
 

Haridusjuhtide õppelähetuste programmi taustainfo 

 
Euroopa riikide hariduskoostöö on ühinenud Euroopa loomulik osa. Riikide haridussüsteemide mitmekesisus on väärtus, mida tuleb hoida. Teiste liikmesriikide kogemustest õppimine kõikide riikide huvides.
1976. aastal kutsusid Euroopa Liidu riikide haridusministrid Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles parandama haridussüsteemide vastastikust tunnustamist ja tagama liikmesriikide poliitika, kogemuste ja ideede pidev võrdlemine. Ühe meetmena nende eesmärkide saavutamiseks loodi 1978. aastal programm ARION, võimaldamaks haridusala otsustustasandi inimestel õppelähetusel osalemise vormis vahetada kogemusi erinevatel hariduspoliitilistel teemadel.
Programm ARION alustas Euroopas juba 1978. aastal, seega tähistab ta 2008. aastal oma 30. tegutsemisaastat. Eesti osaleb haridusjuhtide õppelähetuste programmis alates 1997. aastast, kui programm avati ka Euroopa Liidu kandidaatriikidele.
1997-2006 olid Arioni õppelähetused Euroopa Liidu hariduskoostööprogrammi Socrates all. 2007. a alustas Euroopa elukestva õppe programm aastateks 2007-2013, mille lahutamatuks osaks on jätkuvalt ka haridusjuhtide õppelähetused (valdkondi läbivate programmide all). Nimetus ARION küll kahjuks kaotati uue programmi loomisega 2007.a ja programmi nimeks sai „Haridusjuhtide õppelähetused“, sest programmiga liideti 2008 endised kutseharidusele suunatud nn Cedefopi õppelähetused ja nüüd katab programm kõiki haridusvaldkondi.
31. mai 1990 kohtumisel tunnustasid haridusministrid õppelähetuste programmi ja lepiti kokku, et programm võiks hõlmata kõrgemate haridusametnike kohtumistel tõstatatud ühist huvi pakkuvaid teemasid. Euroopa Ülemkogul Barcelonas 2002. a märtsis kiidetigi heaks üksikasjalik tööprogramm „Haridus- ja koolitussüsteemide konkreetsed tulevikueesmärgid aastani 2010“, mis mõjutab ka õppelähetuste programmi sisu ja toimimist.
1990. a taotlesid haridusministrid Euroopa Komisjonilt Euroopa haridusteabe võrgustiku Eurydice seose tugevdamist haridusjuhtide õppelähetuste programmiga. Eurydice oma üleeuroopalisel kodulehel www.eurydice.org annab ülevaateid nii oma riigi kui ka teiste Euroopa riikide haridussüsteemidest ja muudest hariduse võrdlustest ja uuringutest, mida on muuhulgas hea kasutada nii õppelähetustel osalejatel kui korraldajatel.
Haridusjuhtide õppelähetuste kõige olulisemaks eesmärgiks on kasvatada teadlikkust Euroopa hariduse tegelikust olukorrast.
Täpsemad eesmärgid on
·        võimaldada kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil hariduse eest vastutavatel isikutel teiste liikmesriikide haridusstruktuuride ja -reformide otseseid kogemusi arvesse võttes oma tööd hinnata ja muuta.
·        suurendada hariduspoliitika kujundajate käsutuses oleva, kogu Euroopa Liidus hariduse valdkonnas toimuvat arengut käsitleva kvaliteetse, valitud ja ajakohastatud teabe mahtu.
 
Praeguseks on programmis osalenud ligikaudu 42 500 haridusjuhi üle Euroopa. Igal aastal antakse õppelähetuse stipendiume kõikide programmis osalevate riikide peale kokku rohkem kui 2000 haridusala otsustajale.
 
 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561