Keeleõpe
Euroopa keeleõppe tunnuskiri
Kandideerimine
Ülevaade tulemustest
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lingid
Sündmused
 

"Keeleõppe tunnuskiri 2006" tulemused

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes poolt välja kuulutatud konkurss tiitlitele Aasta võõrkeelealane tegu ja Aasta võõrkeeleõppe projekt lõppes 9.juunil 2006. Konkursile laekus 22 taotlust, ˛ürii otsustas tunnustada kaheksat.

Tunnuskirjad ja preemiad anti kätte Euroopa keelteepäeva konverentsil Tallinna Ülikoolis 26.septembril 2006.

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskirja ja rahalise preemiaga autasustati

Kategoorias Aasta võõrkeelealane projekt 2006

MTÜ Hea Algus
- koolitusmooduli Effective teaching learning for minority-language children in pre-school väljatöötamise eest kostöös partneritega Comenius 2.1 programmi raames. Projekt on oluline ja vajalik Eestis ning kasutatav kogu Euroopas. Preemia 10 000 krooni.

OÜ Multilingua Keelekeskus - innovaatilise, paindliku ja nüüdisaegse keeleõppeprojekti Multi-skype keeleõpe eest. Projekt huvi keeleõppe vastu ning pakub keeleõppijale tänapäevaseid info­tehno­loogia võimalusi. Preemia 25 000 krooni.

Võru Instituut - võrukeelse (murdekeelse) kooliõpetuse ja võrumurdeliste arvutimängude loomise ning kasutamise eest õppetöös aastatel 2000-2006. Preemia 10 000 krooni.

Hugo Treffneri Gümnaasium - projekti Kaks keelt - kaks võimalust eest; õpiti vene ja/või saksa keelt ning tutvuti Eesti lähinaabrite Läti ja Leedu kultuuri ja tavadega ning tutvustati neile omakorda Eestit. Preemia 10 000 krooni.

Kategoorias Aasta võõrkeelealane tegu 2006
Vahur Laiapea - väikese kõnelejaskonnaga keelte (sh viipekeele ja liivi keele) ning murdekeelte tutvustamise ning väärtustamise eest dokumentaalfilmi vahendusel. Peemia 25 000 krooni.

Kategoorias Aasta keeeleõppija 2006
Aljona Frolenko - itaalia keele iseseisva õppimise eest tulenevalt kultuurihuvist ja soovist oma unistused ellu viia.
Preemia 3000 krooni.

Kersti Loo - järjepidevuse, sihikindluse ja motiveerituse eest inglise keele kui erialases töös vajaliku keele õppimisel. Preemia 3000 krooni.

Kategoorias Aasta keeleõpetaja 2006
Helja Kirber - Eesti-Soome sidemete tugevdamise eest keeleõppealase mitmekesise tegevuse kaudu ning eesti ja soome keelte õpetamise eest erinevatele vanusegruppidele Soomes ja Eestis. Preemia 10 000 krooni. 


 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561