Keeleõpe
Euroopa keeleõppe tunnuskiri
Kandideerimine
Ülevaade tulemustest
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lingid
Sündmused
 
"Keeleõppeprojekti Euroopa tunnuskiri 2005" tulemused

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskirja ja preemia 2005 a otsustati anda:

Libatse Lasteaed-Algkoolile konkursile esitatud projektiga "Inglise keel lasteaia lastele" varajase keeleõppe propageerimise eest;

Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumile konkursile esitatud projektiga "Kuldtipp" e-õppe propageerimise eest keeleõppes ja uudse teema "Meediatekstide tõlkimine" kasutamise eest projekti elluviimisel;

Rakvere Vene Gümnaasiumile konkursile esitatud projekti "Mänguiga pole veel möödas" - metoodilise juhendmaterjali koostamise eest noorele õpetajale kasutamiseks keeleõppe ja andeainete tundides;

Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse Keelekümbluskeskusele konkursile esitatud projekti "Varane täielik keelekümblus lasteaias ja esimeses kooliastmes" kõrge kvaliteedi ja ulatusliku mõju saavutamise eest ühiskonnas, varajase keeleõppe propageerimise ja vahendite rakendatavuse eest.

Tunnuskiri ja preemia anti üle 22. novembril üritusel SOCRATES EXPRO 2005.


Aasta võõrkeeleõppija

Alates 2005. aastast otsustas Socrates Eesti büroo koostöös Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooniga ANDRAS tunnustada "Täiskasvanud õppija nädala" raames täiskasvanud võõrkeeleõppijaid.

Aasta võõrkeeleõppija tiitlile sai taotleda:
  • Täiskasvanu, kes on õppinud võõrkeelt eesmärgiga tegelda sügavuti mingi valdkonnaga/ainega/huvialaga (kunst, filosoofia, turism, religioon jne)
  • Õppija ,kes on julgenud ja tahtnud täiskasvanuna oma elus teha muutusi ja ellu viia oma kunagisi unistusi võõrkeeleõpingute vallas
  • Õppija, kellele omandatud võõrkeel on kaasa toonud olulisi muudatusi igapäeva elus
  • Lapsevanem või vanavanem, kes on koos lapse/lapselapsega õppinud võõrkeelt
  • Õppija, kes huvist keeleõppe vastu on organiseerinud ise vestlusringe, klubisid jne
  • Õppija, kelle entusiasm ja pühendumus on innustanud kolleege ja sõpru õppima keeli
  • Keelehuvline , kes on pikka aega tegelnud võõrkeelega (võõrkeeltega)
  • Keeleõppija, kes on tegelnud ebatavalise võõrkeelega

Aasta võõrkeeleõppija 2005 tiitli ja rahalise preemia 5000 EEK said

Aino Allkivi, kelle esitas Ene Sarapuu Lääne Maaarhiivist ja
Jüri Vaher, kelle esitas Heli Kaldas Rootsi Rahvaülikoolist Eestis

Tiitel ja preemia anti üle TÕN avaüritusel 7. oktoobril Paides.
 
 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561