Keeleõpe
Euroopa keeleõppe tunnuskiri
Kandideerimine
Ülevaade tulemustest
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lingid
Sündmused
 
Keeleõppeprojektile Euroopa tunnuskiri 2002 konkursi tulemustest

SA Archimedes Socrates Eesti büroo kuulutas konkursi keeleõppeprojektile tunnuskirja saamiseks välja 15. septembril 2002. Taotluste esitamise viimane tähtaeg oli 15. detsember 2002. Konkursile laekus 8 taotlust. Zürii tegi otsuse 28. jaanuaril 2003. Keeleõppeprojekti tunnuskirja saavad järgmised projektid ja koolid:

Kodupaiga võlus - Pühajärve Põhikool
Sprachdiplom II - Tartu Raatuse Gümnaasium
Norra keele õpetamine - Tõstamaa Gümnaasium
Minu kodu on Eesti - Kääpa Põhikool
Miksiskese Pesa. Virtuaalkeeleõpe - Miksike

Taotluste seas oli väga huvitavaid projekte, mis kindlasti võiksid tunnuskirjale edukalt kandideerida peale projekti lõppemist kui tulemused olemas ja hea kogemus teistelegi jagada.

Tunnuskiri anti üle 12.märtsil 2003 Tartus Haridus-ja Teadusministeeriumi saalis.

Projektide lühikirjeldused:

Kodupaiga võlus
Pühakärve Põhikooli ja Rootsi Skutskäri kooli kodu-uurimused ja temaatiline piltsõnastik, õpilaste koostatud eesti-rootsi minisõnastik

Sprachdiplom II
Õpilaste ettevalmistus rahvusvaheliseks saksa keele kesktaseme eksamiks, mille sooritanud noored saavad võimaluse ilma täiendavate eksamiteta jätkata õpinguid Saksa Liitvabariigi kõrgkoolides

Norra keele õpetamine
Norra ja Eesti õpilaste, kahe maa kultuuriruumide erisuste ja sarnasuste tutvustamine läbi norra keele õppe, keeleõppe ja kutsesuunitluse sidumine

Minu kodu on Eesti
Keelelaagrid muukeelsetele õpilastele; keeleõpe läbi mängude, võistluste, vaba aja ürituste ja praktiliste keeletundide (kõnetreeningud,videofilmid,grupitööd)

Miksikese Pesa. Virtuaalkeeleõpe
Süsteemse keeleõppe võimalused virtuaalkeskonnas välismaal elavatele eesti peredele,väliseestlastele, väikekoolidele ja koduõppes olevatele lastele www.studentfactory.org/introduction.htm 
 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561