Üldharidus
Erasmus+
Comenius
Täienduskoolitus
Koostööprojektid
Projekti ettevalmistavad lähetused
Õpetajapraktika
Õpilaste õpiränne
Regio
Aruandevormid
Toetusesaajad
Üritused
Väljaanded
Arhiiv
VIDEOAKEN
Konkursid
Nordplus Juunior
Nordplus keelearendus
Hea kogemuse näited
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
 

NB! Alates 2014. a on võimalik õpilaste õpirännet läbi viia strateegiliste koostööprojektide sees.

Allpool olev info on hetkel juba toetuse saanud koolidele:

Comeniuse õpilaste õpiränne

Comeniuse õpilaste õpiränne on Euroopa algatus, mis võimaldab põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastel, kes on vähemalt 14 aastat vanad, veeta 3–10 kuud välismaa partnerkoolis. Õpirände eesmärk on kujundada õpilaste arusaama Euroopa kultuurilisest ja keelelisest mitmekesisusest ning aidata neil omandada isiku arenguks vajalikke teadmisi ja oskusi. Samuti on eesmärk tugevdada koostööd osalevate koolide vahel ning tunnustada neil välismaa partnerkoolis läbitud õpet.

Kes saavad osaleda?

Õpilaste õpirände korraldamiseks saavad toetust taotleda järgnevalt loetletud riikides asuvad koolid. Koolid peavad osalema või olema osalenud Comeniuse koolide koostööprojektis. Õpirändes osalejad, kelle valivad koolid, peavad olema vähemalt 14aastased ning õppima nõuetele vastavas koolis päevases õppes.

Millised riigid?

Õppeaastal 2013–2014 osalevad kõik programmi riigid välja arvatud Küpros, Iirimaa, Ühendkuningriik ja Saksamaa.

Kuidas osaleda?

Saatvad koolid taotlevad rahastust oma riigi programmibüroolt. Programmibüroo annab taotlusvormid ja üksikasjaliku teabe taotlemismenetluse kohta. Kogu asjassepuutuva teabe õpirände kohta leiab taotleja juhendraamatust, mis avaldatakse koos iga-aastase üldise taotluskutsega.


Mida rahastatakse?

Programmibüroo maksab toetust saatvatele koolidele. Saatev kool vastutab toetuse haldamise ja jagamise eest. Toetus on ette nähtud järgmiste kulude katteks:

-saatva kooli halduskulud,
-õpilase keelelise ettevalmistuse kulud,
-vastuvõtva kooli halduskulud, sh mentorluse kulud,
-õpilase edasi-tagasi reisi kulud (sh koduriigi sees),
-õpilase igakuine taskuraha.

Programmibüroo katab otse õpilaste ja õpetajate kohustusliku koolitusega seotud kulud.
Õpilased on välismaal viibimise ajal kindlustatud rühmakindlustusega.

Programmi kirjeldus avaneb siin.

Juhendraamatu ingliskeelne versioon ning oluline info sihtriikide käsiraamatus.

Ingliskeelne infovoldik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561