Täiskasvanuharidus
Grundtvig
Statistika
Üritused
Grundtvig päev
Arhiiv
 

Grundtvigi päev


Igal aastal toimub täiskasvanud õppija nädala raames Grundtvig programmi võimalusi tutvustav päev. Grundtvigi päev on vastavalt TÕN-i või Euroopa Liidu aasta temaatikale pühendatud mingile kindlale teemale või valdkonnale täiskasvanuhariduses, mille rakendamisvõimalusi rahvusvahelises koostöös lähemalt analüüsitakse. Ürituse vorm ja sisu on aastati erinev, kuid osalejateks ja kaasalööjateks on alati oodatud nii varem programmis osalenud kui ka uued huvilised.

Grundtvigi Päev 2012

18.oktoobril Tallinnas, Kamahouse´is (Kopli 25, www.kamahouse.net)

2013. aasta on kuulutatud Euroopa kodanike aastaks. Sellel aastal soovitakse kodanikke innustada arutlema selle üle, mida Euroopa Liidu kodakondsus nende jaoks tähendab ja millist Euroopat nad tahavad näha aastaks 2020. Suurenema peab inimeste teadlikkus nende staatusest EL-i kodanikena ja selle konkreetsest mõjust nende igapäevasele elule.
Seekordsel Grundtvigi Päeval käsitletakse Euroopa aasta teemat laiemalt ja kodulähedasemalt. Päeva eesmärgiks on uurida, millist rolli mängib täiskasvanuharidus kodanikutunde kasvatamisel ja kodanikuühiskonna tugevdamisel ning kuidas rahvusvaheline koostöö siin kaasa saab aidata. 

Päevakava:

10.40 – 11.00 Kogunemine Kamahouse´i (hommikukohv võileivaga)
11.00 – 11.05 Tervitused ja sissejuhatus Grundtvigi Päevale
11.05 – 11.35 Olukorrast riigis ehk Eesti kodanikeühiskonna võimalused ja väljakutsed
TLÜ Kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskus, Erle Rikmann
11.35 – 11.50 Tallinna Telliskivi linnaosa seltsi tegemised sõnas ja pildis
Telliskivi Selts, Triin Talk
11.50 – 12.20 Täiskasvanuhariduse programmi Grundtvig tutvustus
SA Archimedes, Hannelore Juhtsalu
12.20 – 12.30 Väike ülevaade Kamahouse kobaräri kujunemisloost ja tegevusest
Kamahouse OÜ, Kaire Jakobson
12.30 – 13.15 Kerge lõuna
13.15 – 13.30 Edasise tegevuse ja töögruppide tutvustus
13.30 – 14.00 Grundtvigi projektide ja mobiilsustegevuste tutvustus (2 gruppi)
SA Archimedes, Hannelore Juhtsalu ja Raja Lõssenko
14.00 – 14.10 Jagunemine alagruppidesse
14.10 – 15.00 Grundtvigi alategevuste töögrupid: õpikoostöö, 50+ projektid, täienduskoolituse kursused, praktika (vahepeal kohvi 14.10-st)
15.00 – 15.15 Kokkuvõtted töötubadest
15.15 – 16.00 Disainitoote valmistamise töötuba (NB! Mitte kodus järgi proovimiseks!)

Registreerumine Grundtvigi Päevale on lõppenud!

 

Loe juba toimunud Grundtvigi päevade kohta!

2004          2006          2007          2008          2009          2010          2011


 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561